Naša skupna dolžnost je, da odpravimo čim več vzrokov za podnebne spremembe, hkrati pa ob tem poskrbimo za dvig kvalitete življenja.

Verjamemo, da je oboje možno, vendar moramo ob tem ravnati preudarno. Če se ozremo na najrazvitejše evropske države, kot so Nizozemska, Belgija, Švedska, Danska, lahko opazimo, da je skupni imenovalec visoke kvalitete bivanja mladih moderen in smiselno zasnovan sistem javnega potniškega prometa.

V Sloveniji je javni potniški promet kronično podhranjen, vozni redi in sheme so neusklajeni s potovalnimi navadami, integracije med različnimi ponudniki ni.

Zunaj večjih mest uporaben javni potniški promet praktično ne obstaja. Dober javni potniški promet je povezan tudi s kvalitetnim urbanizmom, ki omogoča dobro življenje v cenovno dostopnih stanovanjih ali hišah.

Ostali stebri programa Svoboda Mladi

Mladi si želimo živeti v družbi, ki nas podpira pri našem delu, izobraževanju, osebnem razvoju in zagotavlja pogoje, da čim prej postanemo samostojni.

Izobraževanje

Preberi več

Učinkovit javni servis 

Preberi več

Ekonomska neodvisnost 

Preberi več

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Svoboda je najvišja vrednota, ki odpira pot gibanju. Gibanje temelji na spoštovanju, vključenosti in skupnosti. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo država svobodnih, odprtih, radovednih, zdravih in srečnih ljudi.  

Preberi več o vrednotah

SVOBODA
Ideje, vključevanje, posameznik

GIBANJE
Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SPOŠTOVANJE Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost

VKLJUČENOST
Sodelovanje,
trajnost, argumenti

SKUPNOST
Konsenz, zavezništvo, stabilnost