Zagotavljanje ekonomske neodvisnosti Mladih bi morala biti prioriteta vsake vlade.  Zagotoviti moramo ustrezne delovne pogoje, višje plače, več štipendij, zajeziti epidemijo prekarnega dela in nasloviti stanovanjsko problematiko.

Dobri ekonomski in življenjski pogoji so predpogoj za preprečevanje bega možganov. Za študente smo v mandatu 2022-2024 že zagotovili možnost sočasnega prejemanja Državne ter Zoisove štipendije. Naš naslednji izziv je zagotoviti višje štipendije ter podjetja in državo spodbuditi k večjemu številu kadrovskih štipendij.

Trud želimo nadaljevati tudi z izgradnjo novih študentskih domov, zadnji je bil namreč narejen pred 11 leti.

Ostali stebri programa Svoboda Mladi

Mladi si želimo živeti v družbi, ki nas podpira pri našem delu, izobraževanju, osebnem razvoju in zagotavlja pogoje, da čim prej postanemo samostojni.

Izobraževanje

Preberi več

Podnebne spremembe 

Preberi več

Učinkovit javni servis 

Preberi več

Stremimo k vrednotam, ki so sočloveku sprejemljive

Svoboda je najvišja vrednota, ki odpira pot gibanju. Gibanje temelji na spoštovanju, vključenosti in skupnosti. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo država svobodnih, odprtih, radovednih, zdravih in srečnih ljudi.  

Preberi več o vrednotah

SVOBODA
Ideje, vključevanje, posameznik

GIBANJE
Programski odbori, lokalno, sodelovanje

SPOŠTOVANJE Dostojanstvo, družba, socialna pravičnost

VKLJUČENOST
Sodelovanje,
trajnost, argumenti

SKUPNOST
Konsenz, zavezništvo, stabilnost