V Gibanju Svoboda smo se – tako v svojem predvolilnem programu kot v koalicijski pogodbi – zavezali, da bo civilna družba naš partner.

V Gibanju Svoboda smo se – tako v svojem predvolilnem programu kot v koalicijski pogodbi – zavezali, da bo civilna družba naš partner. Prav tako smo v koalicijsko pogodbo zapisali zavezo o zagotovitvi brezplačne prehrane v osnovnih šolah. In to zavezo smo izpolnili. Poslanci so potrdili zakon o brezplačnih šolskih kosilih. 

Ker v Svobodi podpiramo pravico vseh učencev do brezplačnih obrokov, sta poslanec Lenart Žavbi in predsednik Gibanja Svoboda Mladi Matej Grah v začetku lanskega septembra prispevala svoj podpis pobudi Inštituta 8. marec, ki je takrat začel z zbiranjem 5000 podpisov, potrebnih za vložitev dveh predlogov zakonov, s katerima bi zagotovili brezplačna kosila vsem učencem in učenkam. 

V celotnem postopku smo v Svobodi aktivno sodelovali tako s predlagatelji zakona kot s pristojnimi ministrstvi, občinami in šolami, saj smo želeli najti najbolj optimalno, predvsem pa izvedljivo rešitev. Predvsem prostorske in kadrovske omejitve namreč takojšnje uveljavitve brezplačnih kosil za vse učenke in učence ne omogočajo. Zakonodaja, ki obstaja samo na papirju, v praksi pa ni izvedljiva, namreč ne koristi nikomur. 

Zato smo podprli rešitev, ki brezplačna kosila za vse učenke in učence zagotavlja s 1. septembrom 2027, da se bodo šole lahko pripravile na povečanje števila kosil – tako prostorsko kot kadrovsko. 

Ker se zavedamo položaja otrok iz socialno šibkih družin, pa smo podprli rešitev, ki brezplačno kosilo za vse tiste učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 4. dohodkovnega razreda, zagotavlja že s prihajajočim šolskim letom, torej letošnjo jesen. Tisti iz 5. dohodkovnega razreda pa bodo do 50-odstotne subvencije upravičeni s 1. septembrom 2024.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo