Na današnjem kongresu je bila ustanovljena avtonomna politična organizacija Gibanje Svoboda Seniorji.

Na današnjem kongresu je bila ustanovljena avtonomna politična organizacija Gibanje Svoboda Seniorji. Njeni člani so sprejeli statut organizacije in soglasno izvolili predsednika, podpredsednike, generalnega sekretarja in člane izvršnega odbora organizacije, volili pa so tudi člane sveta in nadzornega odbor organizacije. Kongres so nagovorili predsednik stranke Gibanje Svoboda dr. Robert Golob, generalna sekretarka stranke Vesna Vuković, predsednik Gibanja Svoboda Mladi Matej Grah in novoizovoljeni predsednik Gibanje Svoboda Seniorji Bojan Čebela.

Gibanje Svoboda Seniorji je namenjeno članom Svobode, ki so upokojeni ali starejši od 60 let ter želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju politik in rešitev za izboljšanje svojega položaja. Skrb za starejše je ena od prioritet Gibanja Svoboda. Zavedamo se, da so pri oblikovanju politik, zakonov in drugih ukrepov, nujnih za izboljšanje položaja starejših, prav njihove izkušnje in sodelovanje izjemno pomembni. Pri uresničevanju naših skupnih idej in ciljev smo močnejši, kadar se povezujemo in sodelujemo. Zato sta, poleg izboljšanja položaja starejših, prav povezovanje in sodelovanje glavna cilja novoustanovljene seniorske organizacije.

Avtonomija in glas starejših

Predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob je prepričan, da stranka potrebuje seniorsko organizacijo, katere člani bodo s svojimi idejami in pogledi prispevali k uspešni izvedbi pokojninske reforme in reforme zdravstva ter dolgotrajne oskrbe, ki so med seboj povezane in za izboljšanje položaja starejših ter njihovo kakovostno življenje izjemno pomembne: »Z ustanovitvijo Gibanja Svoboda Seniroji dajemo avtonomijo in glas starejšim v Gibanju Svoboda, da vse izzive starajoče se družbe naslovimo z vašimi idejami. Bodite čim bolj aktivni, vsaka ideja je koristna in dobrodošla. Pridite s konkretnimi idejami in stališči, prisluhnili vam bomo. Pred nami je zelo pomembno obdobje. Ukslajevali bomo zadravstveno reformo, spremembe dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema.  Te bodo pomembno vplivale na dobrobit upokojencev, zato je pomembno, da prispevate svoj pogled na rešitve, ki jih bomo predlagali.«

Zavezani smo medgeneracijskem sodelovanju

Generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković je poudarila, da je Gibanje Svoboda zavezano medgeneracijskemu sodelovanju in da je naloga stranke, da starejšim omogoči, da z lastno aktivnostjo pripomorejo k iskanju rešitev: »V Gibanju Svoboda smo se že ob ustanovitvi zavezali spoštovanju generacij, ki so ustvarjale in gradile Slovenijo, izboljšanju položaja starejših, medgeneracijskemu sodelovanju in dialogu. Le tako je mogoče res kaj spremeniti. Ne pristajamo na to, da so starejši le sredstvo za doseganje političnih ciljev, ampak da mora biti cilj izboljšanje njihovega položaja. Zato smo danes tu. Ustanovitev Gibanja Svoboda Seniorji je naše sporočilo, da smo stranka,  ki združuje vse generacije, ki nikogar ne pušča ob strani in ki želi skupaj ustvarjati spremembe.«

Mladi za starejše

Matej Grah je kot predsednik Gibanja Svoboda Mladi poudaril, da je že samo dejstvo, da lahko nagovori prisotne na ustanovnem kongresu seniorske organizacije stranke znak, da se v Gibanju Svoboda zavedamo pomena medgeneracijskega sodelovanja: »Mladi vam zagotovo lahko pomagamo pri doseganju ciljev, ki si jih boste znotraj organizacije zadali. Zagotovo pa lahko največ pripomoremo pri krepitvi digitalne pismenosti in pri ustvarjanju medgeneracijskega sodelovanja in dialoga, kar gre v prid tudi nam, saj ste starejši zakladnica – zakladnica znanja, izkušenj in modrosti.« Verjame, da je rešitve za stiske upokojencev in starejših moč iskati le v dialogu in na podlagi resničnih dejstev, predvsem pa skozi aktivno sodelovanje in vključevanje starejših v odločevalske procese.

Položaj starejših ključna prioriteta Svobode

Prisotne je nagovoril tudi novoizvoljeni predsednik organizacije Gibanje Svoboda Seniorji Bojan Čebela: »Pri oblikovanju politik, ukrepov in rešitev so nujne vaše izkušnje in znanje. Svoboda ima največjo poslansko in ministrsko ekipo, s tem pa imamo prav člani Gibanja Svoboda Seniorji tudi lažji dostop do odločevalcev. S tem bomo lažje in bolj učinkovito naslavljali probleme dostopnega zdravstva, učinkovite dolgotrajne oskrbe in sooblikovali ukrepe, s katerimi bomo zagotovili aktivno življenje v starosti.« 

Čebela je poudaril še, da tudi veliko število članov, ki so se zbrali na kongresu, dokazuje, da za nas stavek »nič o starejših brez starejših« ni zgolj prazna politična floskula, ampak je naša zaveza, ki jo bomo skupaj tudi udejanjili. Kot pravi je ponosen, »da je član stranke, ki je prepoznala, kako pomembna je skrb za starejše in izboljšanje njihovega položaja in si to postavila za eno od svojih ključnih prioritet«.

Člani izvolili tudi predstavnike v organe Gibanje Svoboda Seniorji

Člani Gibanja Svoboda Seniorji so na kongresu sprejeli statut organizacije in izvolili funkcionarje ter predstavnike v organih organizacije.  Za podpredsednike so bili izvoljeni Franc Rožman, Miro Mlakar in Zdenka Marija Kovač. Za generalnega sekretarja so člani izvolili Vojka Adamiča

Volili so tudi predstavnike v organih Gibanja Svoboda Seniorji. Za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni Kristina Ožbolt, Branka Kastelic, Stanka Preskar in Franci Lenart. Izvolili so tudi člane sveta in nadzornega odbora Gibanja Svoboda Seniorji.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo