Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec so predstavili aktivnosti ...

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec so predstavili aktivnosti vlade za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah.

Dogodki, ki so se prejšnji teden zvrstili v Srbiji, so bili pretresljivi. Ker se vlada zaveda, da je nasilje v vsakršni obliki nesprejemljivo in zahteva vso pozornost, hkrati pa je prisotno tudi pri nas, se je takoj lotila dela. Vprašanje (medvrstniškega) nasilja je kompleksno in se nanaša na več področij, zato bodo izzive reševali na več resorjih hkrati, njihovo delovanje bo usklajeno.

Svetovalne službe in dan kulture nenasilja in strpnosti

»Šola mora zagotavljati spodbudno in varno učno okolje, v katerem se lahko učenci in učenke nemoteno razvijajo,« je poudaril minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Prav zato bo vlada podaljšala sklep, ki je v času koronavirusa omogočil dodatne zaposlitve svetovalnih delavk in delavcev. »Praviloma so šole z večjimi svetovalnimi službami bolj učinkovite pri pomoči učencem in dijakom ter pri odkrivanju psiholoških stisk, hkrati pa imajo manj težav z medvrstniškim nasiljem,« je pojasnil minister.

»Predsednik vlade je danes tudi podal pobudo za dan kulture nenasilja in strpnosti, ki bo ta petek,« je še dodal minister Felda. Otroci in mladostniki bodo tako dobili priložnost, da se v luči dogajanja v Srbiji s svojimi učitelji in sošolci skozi različne aktivnosti pogovorijo o svojih občutkih in povežejo v trdnejšo, varno in sprejemajočo skupnost, kar šola mora biti.

Minister je še spomnil, da je policija že prejšnji teden okrepila prisotnost v okolici vzgojno izobraževalnih institucij in zagotovil, da ima šolski sistem utečene in dobro delujoče protokole za ravnanje ob nasilnem vedenju, ravnatelji so tesno povezani z lokalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja, ministrstvo pa vsem strokovnim delavcem ves čas nudi možnosti in podporo pri dodatnem izobraževanju o tematikah, povezanih z zmanjševanjem nasilja.

Podpora duševnemu zdravju in proaktivno delovanje

»Strpnost, spoštovanje in empatija so vrednote, ki jih moramo spodbujati. Po epidemiji koronavirusa smo trenutno v obdobju, ki je tvegano za duševno zdravje. To terja odziv mnogih resorjev. Ključno je, da delujemo preventivno in proaktivno,« pa je poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Ministrstvo za zdravje je v teh dneh prejelo številne pobude in predloge, ki jih bodo upoštevali in integrirali, pravi minister, a hkrati poudarja, da pozornost ostaja na preventivi. Predstavil je tudi druge ukrepe, namenjene krepitvi duševnega zdravja: »Na ministrstvu za zdravje in vladi se zavedamo pomembnosti duševnega zdravja. Zato smo to leto razglasili za leto duševnega zdravja. Omogočili smo dodatne specializacije iz klinične psihologije. Pripravljamo zakonsko ureditev psihoterapije. Zagotovili smo več kot dva milijona evrov za delovanje Centra za psihološko svetovanje Posvet, na ta način bo psihološko svetovanje še bolj dostopno. Izvajamo tudi program MIRA – nacionalni program duševnega zdravja.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo