Državni zbor je pričakovano z enotno podporo koalicijskih poslank in poslancev sprejel vladni zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi.

Državni zbor je pričakovano z enotno podporo koalicijskih poslank in poslancev sprejel vladni zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi, ki bo omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Gre za obsežen in kompleksen zakon, ki s premišljenimi ukrepi posega na področje pomoči prebivalstvu in gospodarstvu ter na področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture.

Za pomoč in sanacijo posledic ujme izplačanih že 469,2 milijona evrov

Z zakonom o obnovi in razvoju vlada dr. Roberta Goloba nadaljuje hiter in odločen odziv na največjo naravno nesrečo v zgodovini samostojne Slovenije – tako z odzivom na terenu kot tudi s pripravo potrebnih sprememb zakonodaje. Takoj po ujmi je vlada aktivno pristopila k oblikovanju rešitev za čim hitrejšo sanacijo škode in jih nadgrajevala. Sicer je obilno deževje v začetku avgusta v večjem delu države povzročilo katastrofalne razmere. Poplave so prizadele 183 od 212 občin, kar 104 občine so bile močno prizadete. Skupna ocena neposredne škode ujme ter posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša približno 9,9 milijarde evrov, zgolj neposredna škoda pa skoraj tri milijarde evrov.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic: »Zakon o obnovi in razvoju je izjemnega pomena, saj na prizadetih območjih zagotavlja mehanizme, ki omogočajo ne le hitrejšo obnovo, temveč tudi zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami, hkrati pa pospešujejo prihodnji razvoj teh območij.«

Poslanka Svobode Andreja Živic: »Bistveno se mi zdi, da se zakon o obnovi in razvoju ne osredotoča zgolj na reševanje neposrednih posledic poplav, temveč je njegova pravna podlaga veliko širša. Gre za obsežen zakon, ki s premišljenimi ukrepi posega na področje pomoči prebivalstvu in gospodarstvu ter na področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture.«

Pomemben del vladne učinkovitosti je tudi transparentna finančna pomoč prizadetim v poplavah. Doslej je bilo iz državnega proračuna izplačanih že 469,2 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic ujme. Prvo izplačilo sredstev za povrnitev intervencijskih stroškov občin je uprava za zaščito in reševanje izvedla 10. oktobra, doslej pa se je vsota izplačil povzpela na 74,6 milijona evrov. Skupni znesek predplačil občinam pa znaša že kar 218,5 milijona evrov. Izplačila se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh in tednih.

Poslanka Svobode Andreja Kert: »Dolg seznam vladne pomoči, ki je tudi javno dostopen, na nikogar ne pozablja. Po zgodovinskih poplavah ni zgodovinska samo višina finančne pomoči, zgodovinska je tudi hitrost izplačil prizadetim v ujmi

Vladna pomoč do vseh prizadetih v poplavah

Tokrat sprejeti zakon je sicer četrti v nizu zakonov, s katerimi se je vlada odzvala na posledice ujme. Med drugim določa oprostitve nekaterih dajatev, ureja področje javnofinančnih prihodkov, varovanje kulturne dediščine in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj regij, ki so jih poplave najbolj prizadele. Na seznamu ukrepov ni solidarnostnega prispevka posameznika, saj ga je vlada nadomestila z davkom na bilančno vsoto bank. Tretja razvojna os pa je v zakonu opredeljena kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt, in to v celoti, ne le njen koroški del.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi: »Za največji projekt obnove v zgodovini naše države potrebujemo solidarnost. Ljudje so jo izkazali s trumami prostovoljcev, ki so hitele pomagati sodržavljankam in sodržavljanom v naravni nesreči. Solidarni so bili člani civilne zaščite, gasilci, reševalci, vojaki, policisti, javni uslužbenci, nevladni sektor, tudi podjetja. Solidarna je bila cela Slovenija, solidarna je bila mednarodna skupnost.«

V Svobodi pozdravljamo in podpiramo hitro, učinkovito in celovito ukrepanje vladne ekipe. Obljubili smo, da prizadetih v ujmi ne bomo pustili samih, naša dejanja pa kažejo, da to obljubo tudi izpolnjujemo. Posebej pomembno je, da smo se reševanja posledic poplav lotili celovito. Ne gre torej le za odpravljanje neposrednih posledic naravne nesreče, ampak tudi za ukrepe za obnovo in razvoj prizadetih območij v prihodnje.

Poslanka Svobode mag. Nataša Avšič Bogovič: »Izrekam zahvalo vladi, ker se je na ujmo odzvala hitro in odločno, tako na terenu kot s pripravo zakonodajnih sprememb. Takoj je začela oblikovati rešitve in jih nato nadgrajevala. Tokratni zakon tako prinaša zadnji, najbolj potreben sklop določb za hitrejšo obnovo, za zaščito pred morebitnimi prihodnjimi naravnimi nesrečami in za pospešitev razvoja na prizadetih območjih.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo