Gibanje Svoboda si prizadeva za skladen razvoj podeželja in lokalnih okolij ter kakovostno predšolsko varstvo v zdravem in spodbudnem okolju.

Za izgradnjo vrtca Selnica ob Dravi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenilo 400.000 evrov in s tem občutno pomagalo, da se bo projekt sploh lahko zaključil.

V Občini Selnica ob Dravi, ki leži na ustju Dravske doline med reko Dravo in mejo z Avstrijo, ki poteka po Kozjaku in zajema 64,5 km2 ter okoli 4.500 prebivalcev, se je že pred časom pojavila potreba po izgradnji novega otroškega vrtca. Potreba je zagotovo realna. V letu 2022 se je gradnja vrtca sicer začela in bo zelo verjetno zaključena jeseni 2024. Vendar je projekt zaradi slabo pretehtanih odločitev očitno postal finančno neobvladljiv.

»Vesel in ponosen sem, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podprlo projekt v Selnici ob Dravi in s tem omogočilo promocijo slovenskega lesa ter dokončanje izgradnje objekta, kajti prav dokončanje izgradnje je bilo pod velikim vprašajem«, pravi poslanec Gibanja Svoboda Jurij Lep.

Gibanje Svoboda si prizadeva za skladen razvoj podeželja in lokalnih okolij ter kakovostno predšolsko varstvo v zdravem in spodbudnem okolju. Na to so opozarjali tako poslanec Gibanja Svoboda Juri Lep kot tudi svetniki Gibanja Svoboda v Selnici ob Dravi.

Gozdni sklad je proračunski sklad za gozdove, ki se financira s sredstvi od prodaje lesa iz državnih gozdov. Sredstva iz sklada so namenjena za pridobivanje gozdov, financiranje ukrepov v zasebnih gozdovih na območju Nature 2000 ter za promocijo gozdov in gozdarstva, rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdne lesne verige. S sredstvi Gozdnega sklada upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport zato sklenilo Sporazum o sodelovanju pri izvajanju promocije javnih demo lesenih objektov iz Gozdnega sklada za leto 2023. V skladu s tem sporazumom je bil letos med javnimi demo lesenimi objekti izbran projekt občine Selnica ob Dravi, in sicer gradnja vrtca Selnica ob Dravi. Za projekt bo ministrstvo iz gozdnega sklada zagotovila 400.000 evrov.

Projekt izgradnje novega vrtca se je začel v praksi uresničevati z pripravami v letu 2021. Februarja 2022 je občina s podjetjem Lumar podpisala predpogodbo za izdelavo vzorčnega vrtca, prvega tovrstnega v Sloveniji, ki bo zgrajen iz slovenskega lesa in bo energetsko neodvisen. Predvidena vrednost po predpogodbi je znašala 3,5 mio evrov. Napovedana je bila možnost subvencije Eko sklada v višini 950.000 evrov. Takratna sestava občinskega sveta je podprla županjine predloge, se strinjala s projektom in finančnimi viri za izgradnjo. Odločili so se za gradnjo z lastnimi finančnimi viri. Drugih virov niso iskali.

Septembra 2022, torej že v obdobju priprav na lokalne volitve, pa je bila podpisana pogodba v višini 5,5 mio evrov, ki je predvidevala možnost subvencije Eko sklada v višini do 700.000 evrov.

Vrtec se zdaj gradi, vendar so roki globoko prekoračeni, neprestano se odpirajo nove potrebe po dodatnih finančnih virih.  Za ureditev okolice, parkirišč, dovozov in podobno v višini 500.000 evrov, za nakup notranje opreme, kuhinje in podobno preko milijona evrov, v načrtu je postavitev sončne elektrarne, ki finančno sploh še ni ovrednotena.

Vrtec je že sedaj predimenzioniran, zagotovo pa bodo bistveno višji fiksni stroški obratovanja vplivali tako na položnice, ki jih bodo plačevali starši,  kot tudi na obveze financiranja iz občinskega proračuna. Projekt stroškovno bremeni še nakup zemljišča, stroški pridobivanja dovoljenj, izdelava dokumentacije in še bi lahko naštevali. Zagotovo gre za gradnjo enega najdražjih vrtcev v državi.

Zaradi tega projekta stojijo vse ostale investicije v občini, občina se ne razvija enotno, zaradi odplačevanja kredita bo občina v krču še štiri do pet let.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo