Čeprav so se parlamentarne počitnice sicer že začele, se je moral državni zbor zaradi neutemeljenega veta državnega sveta na vladni zakon o dolgotrajni oskrbi zbrati na izredni seji ...

Čeprav so se parlamentarne počitnice sicer že začele, se je moral državni zbor zaradi neutemeljenega veta državnega sveta na vladni zakon o dolgotrajni oskrbi zbrati na izredni seji in znova glasovati o zakonu. Po pričakovanju so poslanke in poslanci Svobode skupaj s kolegi iz koalicijskih SD in Levice znova podprli zakon, ki izraža skrb vlade dr. Roberta Goloba in koalicije za socialno državo ter za položaj starejših in tudi tistih, ki jih je v življenju doletela težka bolezen ali invalidnost. V Svobodi s takšnimi zakonskimi rešitvami udejanjamo našo temeljno referendumsko zavezo na način, kot to pritiče odgovorni politiki.

Slovenija dobiva izvedljivo in finančno vzdržno dolgotrajno oskrbo

Vlada je s tem sistemskim zakonom solidarno uredila pravice in storitve iz naslova dolgotrajne oskrbe ter določila enoodstotno prispevno stopnjo, ki se bo uveljavila s 1. julijem 2025, medtem ko bo zakon začel veljati 1. januarja 2024. Eden od osrednjih ciljev zakona je, da zagotavlja dolgotrajno oskrbo po meri človeka, v ospredje pa postavlja uporabnice in uporabnike. Slovenija je tako po več kot dveh desetletjih neuspešnih politik prejšnjih vlad dobila kakovosten zakon, ki je v praksi izvedljiv, krepi javno mrežo izvajalcev in – kar je še posebej pomembno – ne krči pravic in zagotavlja finančni vir.

Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski: »V prejšnji vladi Janeza Janše niste zagotovili financiranja dolgotrajne oskrbe. Ste pa s svojim zakonom sedanjo vlado zavezali k uvedbi obveznega prispevka, zdaj pa nam očitate, da dodatno obdavčujemo državljanke in državljane. Dejstvo pa je, da ste s svojim zakonom predvideli prav takšno rešitev, le odgovornosti zanjo niste bili zmožni prevzeti.«

Zakon prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek. Osredotoča se na oskrbo na domu z namenom, da bodo lahko starejši čim dlje ostali v domačem okolju. Vstopne točke, ki bodo na centrih za socialno delo, bodo dostopne tudi po telefonu. Z oskrbovalcem družinskega člana se področje ureja na način, da bodo imeli domači priložnost skrbeti za starše. V institucionalnem varstvu bodo uporabniki plačali hrano in nastanitev, ne pa socialne oskrbe.

Vsak od nas bo solidarno prispeval za vsakogar od nas

Denarni prejemek je posebej pomemben za uporabnike, ki jim ne bo mogoče zelo hitro zagotoviti bodisi oskrbe na domu bodisi oskrbe v domu za starejše. E-oskrba pa je predvidena za vse uporabnike, razen za tiste, ki so v institucionalnem varstvu. Ker postajamo dolgoživa družba – do leta 2030 bo že ena četrtina prebivalcev Slovenije starejših od 65 let.-, bomo morali sprejeti družbeni dogovor in vsi prevzeti odgovornost. Če želimo vzpostaviti tretji socialni steber, bomo morali družba kot celota za to tudi nekaj več prispevati, bistveno pa je, da se bremena v družbi razdelijo pravično. Zato zakon ureja financiranje dolgotrajne oskrbe na proračunski in na sistemski ravni s solidarnostnim prispevkom, s katerim bo vsak od nas prispeval za vsakogar od nas.

Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski: »Tako kot že večkrat doslej opozicija s svojim razdiralnim diskurzom skuša vse dobre rešitve zasenčiti, saj ne prenese dejstva, da njihov zakon enostavno ni bil izvedljiv – ne z vidika izvajalcev, še manj pa z vidika financ.«

Zakon vsem ponuja širok nabor pravic in storitev

Zakon o dolgotrajni oskrbi torej predstavlja izjemno pomemben korak na področju socialnega varstva. Ureja pravice in storitve, ki jih za normalno življenje potrebujejo tako uporabniki kot svojci, tega pa se loteva na izvedljiv način. Zakon širok nabor pravic in storitev solidarno ponuja vsem, ne glede na to, od kod prihajajo in koliko si lahko v življenju privoščijo. Dolgotrajna oskrba bo dostopna vsakomur ne glede na socialni položaj, prav vsak uporabnik pa bo plača manj, kot plača sedaj.

Vodja poslanske skupine Svoboda mag. Borut Sajovic: »Smo družba, kjer se dolgo živi in ta zakon odgovarja na vprašanje, kako živeti kvalitetno, sočutno, ob pomoči sočloveka čim dlje. Na vladi in v koaliciji smo presedeli stotine in stotine ur, da bi skozi razpravo oblikovali najboljšo zakonsko rešitev.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo