»V Gibanju Svoboda verjamemo v močno in povezano Evropsko unijo. Borili se bomo za ohranitev in spodbujanje temeljnih vrednot, na katerih je Unija nastala. Odločno zagovarjamo miroljubnost, demokratičnost, spoštovanje drugačnosti ter temeljne človekove pravice. Poleg svobode posameznika je ključna tudi svoboda medijev, ki je eden izmed temeljev demokratičnosti družbe.« Irena Joveva, nosilka kandidatne liste Gibanja Svoboda na volitvah v Evropski parlament.

V Gibanju Svoboda smo na današnji novinarski konferenci predstavili svoj program, s katerim Svoboda kandidira na volitvah v Evropski parlament.

»Mir moramo varovati za vsako ceno. V Svobodi zahtevamo ustavitev spopadov v Gazi in priznanje Palestine. Prav tako se zavzemamo za vzpostavitev premirja v Ukrajini. Zahtevali bomo glasen in odločen odziv Evropske unije na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava tako znotraj kot zunaj Evrope. Mir je vedno prva izbira za Svobodo,« je dejala Irena Joveva.

Zahtevali bomo glasen in odločen odziv Evropske unije na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava tako znotraj kot zunaj Evrope. Mir je vedno prva izbira za Svobodo.

»Jamstveni sklad za mlade in jamstveni sklad za starejše je prava pot k uresničevanju programa za medgeneracijsko sodelovanje,« pravi Matej Grah, najmlajši kandidat na listi Svobode, ki je predstavil program na področju medgeneracijskega sodelovanja.

Dotaknil se je tudi kmetijstva: »Slovenija mora v Evropski uniji doseči, da bodo za male in srednje kmetije, takšne, ki so v Sloveniji, v Uniji veljala drugačna pravila kot pa za velikanske kmetije, kot jih imata npr. Poljska ali Nizozemska.«

Slovenija mora v Evropski uniji doseči, da bodo za male in srednje kmetije, takšne, ki so v Sloveniji, v Uniji veljala drugačna pravila kot pa za velikanske kmetije, kot jih imata npr. Poljska ali Nizozemska.

»Evropska unija in države članice morajo delovati v skladu s principi demokratične ureditve liberalne demokracije in spoštovanjem delitve oblasti. Vladavina prava, neodvisnost pravosodja in svoboda medijev so temelji demokracije. Z doslednim spoštovanjem pravil, ustreznimi mehanizmi in preglednostjo moramo preprečiti korupcijo in zlorabe oblasti. V Svobodi bomo poskrbeli, da sredstva namesto v zasebne žepe usmerimo v boljše življenje ljudi«, je izpostavila Janja Sluga.

Z doslednim spoštovanjem pravil, ustreznimi mehanizmi in preglednostjo moramo preprečiti korupcijo in zlorabe oblasti. V Svobodi bomo poskrbeli, da sredstva namesto v zasebne žepe usmerimo v boljše življenje ljudi.

Evropa se sooča z izzivi, ki jih lahko rešuje le enotna. V Svobodi se bomo zavzemali, da Evropa vnovič dvigne svojo konkurenčnost tako v gospodarskem kot v širšem geopolitičnem smislu. To lahko dosežemo s pravimi spodbudami v strateške sektorje gospodarstva, energetsko neodvisnostjo, ki jo bomo lažje dosegli v energetski uniji, ter z doseganjem večje avtonomije na obrambnem področju. Le na ta način bo lahko EU še odločneje zagovarjala svoja stališča. Na zunanjepolitičnem področju bomo še naprej aktivno zagovarjali takojšnje premirje v Gazi in priznanje palestinske države.

»Zaradi naraščajočih podnebnih sprememb in okoljskih izzivov, s katerimi se sooča Evropa, je ključnega pomena učinkovito in trajnostno upravljanje naravnih virov. Svoboda si prizadeva za zdravo okolje in mehanizme, ki bodo učinkovito odgovarjali na posledice podnebnih sprememb,« pravi okoljevarstvenik Jure Leben. Svoboda se zavzema za zagotavljanje finančnih spodbud državljanom in podjetjem za takojšnje zmanjšanje uporabe fosilnih goriv s spodbujanjem investicij v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, za odpravljanje posledic naravnih nesreč na solidaren način z okrepitvijo Evropskega solidarnostnega sklada, ki prizadetim območjem nudi denarno pomoč za obnovo po katastrofah in za razširitev in izboljšanje skupnega odziva sil za zaščito in reševanje v Evropski uniji. Nujnost takih mehanizmov se je pokazala ob poplavah in požaru na Krasu.

Svoboda se zavzema za zagotavljanje finančnih spodbud državljanom in podjetjem za takojšnje zmanjšanje uporabe fosilnih goriv s spodbujanjem investicij v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, za odpravljanje posledic naravnih nesreč na solidaren način z okrepitvijo Evropskega solidarnostnega sklada.

Prihodnost Slovenije je v uspešni, solidarni, enotni in strateško neodvisni Evropski uniji, ki mora učinkovito zagotavljati varnost naših državljanov na vseh področjih – prehranskem, zdravstvenem, socialnem, gospodarskem, informacijskem in obrambnem.

»V Svobodi verjamemo, da mora biti zdravstvo javno, brezplačno in kakovostno ter dostopno vsem državljanom Slovenije in Evropske unije. Ohranili bomo dostop do javnega zdravstva ter se zavzemali za nadaljnjo krepitev fizičnega in duševnega zdravja vseh generacij. Svoboda verjame v javno zdravstvo v Sloveniji in Evropi. Večina članic se sooča s težavami pri ohranjanju delovanja zdravstvenih sistemov, prekomerno privatizacijo in porastom težav v duševnem zdravju. Evropska unija nujno potrebuje celostne rešitve, ki bodo omogočile kakovostne in delujoče zdravstvene sisteme, posameznikom pa olajšale dostop do pomoči,« je dejala kandidatka Tamara Vonta.

Evropska unija nujno potrebuje celostne rešitve, ki bodo omogočile kakovostne in delujoče zdravstvene sisteme, posameznikom pa olajšale dostop do pomoči.

Gibanje Svoboda bo s svojimi izvoljenimi predstavniki na evropskem parketu soustvarjala takšno Evropo, ki uspešno dela z državljani za državljane, je konkurenčna, inovativna ter ima osnovni cilj v krepitvi blaginje in socialne pravičnosti naše družbe. Naše odločitve bodo temeljile na treznosti, premišljenosti in spoštljivosti ter v smeri povezane Evropske unije po meri ljudi in za ljudi. Obljubimo, da bomo vedno razmišljali s svojo glavo, imeli pred očmi koristi Slovenije in vedno znova zagovarjali svobodo odločitve.

»Pravice žensk v Evropi niso samoumevne, zanje se moramo ves čas boriti. V Svobodi podpiramo pravico do splava v okviru brezplačnega javnega zdravstvenega sistema. Zavzemamo se za poenoteno evropsko stališče pri prostovoljni pomoči pri končanju življenja. Za pravično, svobodno in napredno Evropo. Evropa slovi po medsebojnem spoštovanju, strpnosti in visoki ravni pravic, ki jih uživamo prebivalke in prebivalci ne glede na osebne okoliščine. Ker pravice nikoli niso samoumevne, se bomo v Svobodi za njih borili tudi v prihodnjem mandatu,« je povedala Maša Kociper.

Ker pravice nikoli niso samoumevne, se bomo v Svobodi za njih borili tudi v prihodnjem mandatu.

»Edini način, da zaščitimo naš planet, je spoznanje, da ga moramo! V Svobodi se tega spoznanja ne bojimo in se ga zavedamo. Zavedamo se, da prehod na obnovljive vire energije za Evropo in Slovenijo pomeni tudi priložnost! Če ga bomo znali izkoristiti, bo imel pozitivne učinke na okolje, podnebje pa tudi na gospodarstvo ter razvoj novih tehnologij in delovnih mest. Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv krepi strateško in energetsko neodvisnost Evropske unije. Če bomo zeleni prehod izkoristili, bomo zmagovalci vsi. Poudarek mora biti na zdravem okolju, zdravi hrani, čisti pitni vodi in nezastrupljeni zemlji,« je dejal Uroš Brežan.

Če bomo zeleni prehod izkoristili, bomo zmagovalci vsi. Poudarek mora biti na zdravem okolju, zdravi hrani, čisti pitni vodi in nezastrupljeni zemlji.

Te evropske volitve so za vse nas zelo pomembne zaradi Slovenije in zaradi Evrope. Želimo močno, v prihodnost usmerjeno Evropo, s poudarkom na solidarnosti in ker verjamemo v aktivno vlogo Slovenije v Evropi: zato šteje vsak glas.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo