Vlada dr. Roberta Goloba je od začetka stavke Fidesa sprejela več ukrepov, s katerimi je zaščitila paciente v času stavke. Vse o sprejetih ukrepih lahko preberete v tem pregledu ...

Vlada dr. Roberta Goloba je od začetka stavke Fidesa sprejela več ukrepov, s katerimi je zaščitila paciente v času stavke. Vse o sprejetih ukrepih lahko preberete v tem pregledu 

Stavka Fidesa v Sloveniji vstopa že v deveti teden. Od prvega marca dalje velja tudi umik soglasij za nadurno delo tistih zdravnikov, ki so se za to odločili.  

Za zagotavljanje čim bolj nemotene oskrbe pacientov v času zdravniške stavke je vlada najprej sprejela paket ukrepov in direktorjem zdravstvenih zavodov omogočila, da imajo čim več možnosti in fleksibilnosti pri prilagajanju delovnih procesov v njihovih zavodih tudi od prvega marca dalje:   

 • Direktorji zdravstvenih zavodov so dobili možnost, da tam, kjer zaradi nezadostnega števila zdravnikov ne bo mogoče ohraniti trenutnih oblik dela, zdravnike razporedijo v izmensko delo.  
 • V primeru, ko izvajalci službe nujne medicinske pomoči (NMP) ne bodo zmožni zagotavljati oskrbe, bosta lahko dva javna zdravstvena zavoda sklenila dogovor, v katerem bosta določila lokacijo skupnega dežurnega mesta. Tam bo neprekinjeno prisoten zdravnik za izvajanje službe NMP.  
 • Če je obremenitev nekega dežurnega mesta v določeni bolnišnici taka, da ne presega 25 odstotkov obremenitev v rednem delovnem času, bodo lahko direktorji po presoji s strokovnimi sodelavci za taka mesta organizirali pripravljenost na domu. 
 • Določene so bile tudi usmeritve glede preklica soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugih izvajalcih zdravstvenih dejavnosti. Ta daje direktorjem priložnost, da pri vsakem posamezniku presodijo, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za delo pri drugem zavodu. Če niso, pa da takšna soglasja prekličejo. 
Da zaradi stavke trpijo najbolj ranljive skupine, je nesprejemljivo

Vlada je prav tako odločno ukrepala za zaščito ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava. Stavka Fidesa je namreč za nekatere paciente že imela izrazito škodljive učinke.  

V posebej težki situaciji so se zaradi stavke znašli invalidi, ki so bili soočeni z omejeno dostopnostjo do zdravniških pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. S tem je bila invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in družbo, poslabšala sta se jim življenjski standard in kakovost življenja. 

Konec februarja je bil zato sprejet Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke. Ta določa, da zdravniki v času stavke, poleg storitev, ki jih primeroma določa zakon, ki ureja zdravniško službo, opravljajo  tudi: 

 • storitve, na katere je pacient napoten s stopnjo nujnosti zelo hitro, vključno s predpisovanjem zdravil in medicinskih pripomočkov, 
 • storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih pacient uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, izdaja potrdil za voznike motornih vozil, storitve v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu itd.), 
 • storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj (starševsko varstvo, dolgotrajna oskrba dodatek za nego in postrežbo, invalidnost, preostala delovna zmožnost itd.), 
 • storitve v zvezi z napotitvijo pacientov na zdravljenje, 
 • izdaja zdravniških potrdil, 
 • storitve ugotavljanja začasne nemožnosti za delo in izdaja potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, 
 • storitve za vse ranljive skupine (invalidi, osebe s posebnimi potrebami, paliativni bolniki, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, psihiatrični bolniki, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja), 
 • zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih.  

Odloku vlade sicer Fides nasprotuje in ga ne upošteva. Med drugim je prav podaljševanje vozniških dovoljenj za invalide še naprej onemogočeno. V Ambulanti za voznike s posebnimi potrebami v URI Soča namreč še vedno obravnavajo zgolj paciente, stare med 18 in 65 let. Nad odločitvijo stavkovnega zbora URI Soča, da ne bo spoštoval vladnega odloka, ki določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati tudi v času stavke Fides, je svoje ogorčenje izrazila tudi poslanska skupina Svobode.

Celoten zapis lahko preberete tukaj.

Prav tako je vlada že po sprejetju odloka napovedala, da bo razmere pozorno spremljala še naprej in po potrebi sprejela še dodatne ukrepe za to, da se v času stavke prepreči škodljive posledice za paciente.  

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo