Svobodina kandidata za vodenje ministrstev za javno upravo ter za naravne vire in prostor, mag. Franc Props in Jože Novak, sta s prepričljivima ...

Svobodina kandidata za vodenje ministrstev za javno upravo ter za naravne vire in prostor, mag. Franc Props in Jože Novak, sta s prepričljivima predstavitvama dobila podporo matičnih parlamentarnih odborov. Poslanke in poslanci so njuna zagovora ocenili kot ustrezna, končno odločitev o imenovanju dveh novih ministrov vlade dr. Roberta Goloba pa bo na skorajšnji seji sprejel državni zbor. Tudi na njej se kandidatoma obeta večinska podpora. 

Plače in razvoj kadrov v javnem sektorju med temeljnimi prioritetami

Props, ki ga je premier predlagal za ministra za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, je prepoznaven poslanec Svobode. Pred tem je nazadnje vodil Upravno enoto Litija, bil je tudi že sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor. Ob prihodu na čelo ministrstva se bo soočil z zahtevno nalogo prenove plačnega sistema v javnem sektorju in odprave plačnih nesorazmerij. »Plače v javnem sektorju, delovni pogoji in ohranjanje ter razvoj kadrov bodo vsekakor dve izmed mojih temeljnih prioritet na mestu ministra,« je napovedal. 

Če želimo zagotoviti učinkovito javno upravo in optimizirane javne storitve, se moramo po Propsovih besedah poleg učinkovitega upravljanja procesov zavedati tudi pomena ključnega dejavnika te želene učinkovitosti, to je kadrov: »In ravno področje kadrov v sistemu javne uprave je področje, ki bo na različne načine definiralo moj mandat ministra, če mi ga bo ta zbor podelil. Ko govorimo o kadrih na kateremkoli področju, pa ne moremo mimo plač.« 

Kot je opozoril Props, so pogajanja med sindikati in vlado zelo kompleksna: »Sindikati javnega sektorja želijo boljše pogoje za zaposlene v javnem sektorju glede plač, delovnih pogojev, socialnih ugodnosti in tudi drugih vprašanj. Ob tem sicer legitimnem cilju sindikatov pa je treba v obzir vzeti tudi javnofinančne danosti, znotraj katerih se gibljemo.«  Dodal je, da je poleg sistema plač zahtevno vprašanje v javnem sektorju tudi pomanjkanje kadrov. 

Učinkovit javni sektor povečuje zaupanje ljudi v državne institucije

Z optimizacijo javnih storitev lahko po Propsovih besedah javni sektor bolje služi državljankam in državljanom, kar vodi k večjemu zaupanju v vladne institucije in boljšemu delovanju družbe kot celote: »Kot nekdo, ki je v sistemu javne uprave tudi sam deloval, pa poleg kadrovskega vprašanja vidim še en pereč izziv, to je zakon o upravnem postopku. V zadnjih letih se je namreč pokazalo, da sedanje zakonske rešitve zavirajo tako posodobitev javne uprave kot tudi njeno ažurnost in učinkovitost. Zakon zato potrebuje tako nadgradnje kot poenostavitve,« je ocenil Props. 

Kandidat za ministra za javno upravo mag. Franc Props: »Kot ministrski kandidat ne želim dajati visokoletečih javnih obljub, kaj vse bomo naredili. Oglašal se bom, ko bom imel kaj za povedati, kaj za pokazati. Bolj sem naklonjen principu manj govora in več dela.« 

Novak, ki kandidira za ministra za naravne vire in prostor, je zdaj državni sekretar na tem ministrstvu. V preteklosti je bil že državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, med drugim pa tudi direktor državnega stanovanjskega sklada. »Kot državni sekretar sem že sedaj dobro seznanjen z razmerami na ministrstvu, tudi s problemi, kar je pomembna prednost. Navsezadnje sem sodeloval pri pripravi zakona o poplavni obnovi in razvoju ter pri snovanju prostorskih ukrepov na področju zagotavljanja poplavne varnosti.« 

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak: »Če bom imenovan za ministra, bom v vlado vstopil sredi njenega mandata, zato ne bom imel privilegija postopnega uvajanja, ampak bom moral takoj z vsemi močni zagrabiti za delo.« 

Vsaj naslednji dve leti v ospredju popoplavna obnova in razvoj

Kot ključno prioriteto ministrovanja vsaj za naslednji dve leti je Novak navedel popoplavno obnovo in razvoj: »Pri tem ima še posebno prednost zagotavljanje nadomestnih parcel, hiš oziroma stanovanj za tiste, ki se ne bodo mogli vrniti na poplavljene domove. Nadaljevati je treba s pospešenim urejanjem najbolj poplavno kritičnih odsekov vodotokov, ki so bili prizadeti v poplavah.« Ob tem je opozoril, da absolutne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti: »Pozornost posvečamo predvsem t. i. strukturnim gradbenim posegom, kot so varovalni nasipi, zadrževalniki, itd., kar je seveda potrebno. Obenem pa ne smemo zanemariti potrebe po dvigu individualne pripravljenosti gospodinjstev, ki ležijo na poplavno tveganem območju.« 

Sicer je Novak izpostavil tudi prednostne izzive v povezavi z naravnimi viri, kot so skrb za biotsko raznovrstnost, ki še vedno upada, reševanje problema različnih pogledov na upravljanje območja Natura 2000 in slab priokus pri določanju obsega tega območja: »Narava v Sloveniji je primerjalno gledano v dobri kondiciji, a se pritisk nanjo zaradi intenziviranja rabe prostora, kmetijstva, gradnje, gozdarstva in podnebnih sprememb povečuje, zato je skrb za biotsko raznovrstnost zelo pomembna.« 

»Na področju prostora in graditve pa smo prenormirani s prostorskimi akti. Ljudje čakajo leta in leta na  odgovore o njihovih pobudah, vlogah. Sistem ni pripravljen niti na prihajajoči kapital niti na pojav nevladnih organizacij. Dolgo čakanje na soglasja blokira investicije in razvojne projekte, zato je treba sistem spremeniti,« je še dodal Novak. 

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak: »Seveda zagovarjam, da se različna soglasja ali dovoljenja hitro izda ali pa zavrne, če ne ustrezajo predpisanim zahtevam. Vendar pa je treba posvariti pred tem, da bi morebiti v imenu učinkovitosti spregledali temeljne zahteve, ki jih je treba izpolniti za varno ter okolju in ljudem primerno graditev.« 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo