V petek, 1. decembra, je v Šentvidu pri Stični potekalo prvo ustanovno srečanje Regijskega centra Gibanja Svoboda za dolenjsko in kočevsko regijo.

V petek, 1. decembra, je v Šentvidu pri Stični potekalo prvo ustanovno srečanje Regijskega centra Gibanja Svoboda za dolenjsko in kočevsko regijo.  

Gre za novo strukturo, ki na vmesnem nivoju med centralo stranke in lokalnimi odbori povezuje več lokalnih odborov Gibanja Svoboda, s tem pa lahko lokalni odbori iz te regije bolj učinkovito in koordinirano oblikujejo skupne politične ideje ter izpeljejo projekte, ki presegajo meje ene same občine. 

»Skupaj smo močnejši kot če smo vsak posebej. Kot mlada stranka si tega tudi želimo. Rešitve za lokalne izzive bomo še vedno iskali znotraj lokalnih odborov, regijski centri pa bodo tukaj v veliko pomoč. So vmesna sistemska struktura med centralo stranke in lokalnimi odbori. Lokalni odbori ostajajo taki kot so, svoje delo bodo opravljali še naprej, tudi skupaj s poslanci, občinskimi svetniki, ministri, seniorji in mladimi. Z dodatno pomočjo in optimizacijo teh procesov s strani regijskih centrov pa verjamem, da bomo še lažje in hitreje prišli tudi do rezultatov,« je na ustanovnem srečanju povedal Peter Majerle, poslovni direktor Gibanja Svoboda.  

Koordinator Regijskega centra dolenjsko kočevske regije Gibanja Svoboda je postal Nejc Kolmančič.   

Stik s prebivalci na lokalnem nivoju je ključen za uspeh stranke

V Gibanju Svoboda smo kljub temu,  da smo mlada stranka, uspeli vzpostaviti zelo razvejano in močno strukturo lokalnih odborov, preko katerih smo prisotni že v 140 občinah po Sloveniji. Po trenutnih načrtih bi vse lokalne odbore nato združili pod 14 regijskih centrov. 

Novo ustanovljeni regijski centri bodo poleg koordinacije med odbori skrbeli tudi za ustanavljanje novih lokalnih odborov v svoji regiji, aktivni bodo na področju pridobivanja novih članov, mreženju, pomoči pri izvedbi projektov, optimizirali bodo komunikacijo med terenom in centralo stranke ter pomagali pri organizaciji skupnih dogodkov, tudi z zagotavljanjem digitalne in PR podpore pri sami izvedbi teh dogodkov.   

Promet in oskrba starostnikov kot ključni izzivi regije

Regijski center za dolenjsko kočevsko regijo Gibanja Svoboda združuje 5 lokalnih odborov: Škofljica, ki mu predseduje Margerita Kompare, Kočevje s predsednikom Marjanom Liscem, Ivančna Gorica, ki mu predseduje Samo Matkovič, Grosuplje, ki mu predseduje Boštjan Boh in lokalni odbor Ig s predsednico Zuhro Jovanovič. Na ustanovnem srečanju so predsedniki omenjenih lokalnih odborov, ki bodo tudi sami člani regijskega centra, navedli nekatere ključne problematike, s katerimi se soočajo v svojem okolju, dotaknili pa so se tudi nekaterih že uspešno izpeljanih projektov.  

Za skupne projekte, ki jih bodo znotraj regijskega centra obravnavali kot prioritete, pa so se dogovorili, da izpostavijo štiri:  

  • Povečanje pretočnosti prometa v regiji, z dokončno izgradnjo 3. a razvojne osi in  drugega tira železnice med Ljubljano in Ivančno Gorico, 
  • poiskali bodo rešitve za boljše vključevanje romske skupnosti v lokalno okolje, 
  • vzpostavitev regijskega turističnega produkta, ki bo regijo privabil več domačih in tujih turistov,  
  • kakovostna oskrba starostnikov, predvsem z izgradnjo domov za starejše in medgeneracijskih centrov. 

Gre za projekte, ki so v različnih občinah v različnih fazah, s koordiniranim pristopom preko regijskega centra pa bi jih, kot je na srečanju poudaril koordinator Nejc Kolmančič, »precej lažje ponovno pognali iz mrtve točke ali pa jih začeli povsem na novo. Saj smo nenazadnje to ljudem tudi obljubili.« 

Ustanovljen tudi regijski center seniorjev za dolenjsko in kočevsko regijo

Svojo regijsko strukturo so včeraj ustanovili tudi seniorji iz dolenjske in kočevske regije. Seniorska organizacija Gibanja Svoboda je bila ustanovljena letos junija. Znotraj stranke deluje avtonomno in na ta način išče rešitve ter skuša oblikovati skupne politike, ki naslavljajo izzive, s katerimi se soočajo starejši prebivalci Slovenije.  

Seniorji že sedaj delujejo znotraj lokalnih odborov stranke, s povezovanjem na regijski ravni pa bodo lažje naslavljali izzive, ki so skupni starejšim v določeni regiji in torej presegajo meje ene same občine.   

»Seniorji svojo organizacijsko strukturo še vzpostavljamo, vendar smo pri tem uspešni in delujemo v že precej krajih in regijah po celotni Sloveniji. Na področju upokojencev je bilo v mandatu te vlade storjenega veliko, imamo nov zakon o dolgotrajni oskrbi, tudi pokojnine se bodo znatno zvišale. Vseeno pa nas izjemno veliko dela še čaka,« je na srečanju povedal predsednik Gibanja Svoboda Seniorji Bojan Čebela.   

»Za to regijo je ključnega pomena predvsem ureditev socialnega varstva upokojencev, pokojnine, pomoč starejšim na domu, spremstvo in družabništvo za upokojence ter gradnja domov za starejše,« pa je kot ključne projekte naštela koordinatorka seniorjev v regiji Margerita Kompare.    

Po končanem uradnem delu srečanja je sledilo še druženje, ki je bilo odprto za javnost. Za zabavo je poskrbel Matjaž Javšnik s svojo komedijo Striptiz.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo