Čeprav je leto 2023 Slovenijo postavilo pred nove in težke izzive, se je vnovič izkazalo, da smo jim skupaj lahko kos, da smo skupaj močnejši.

Čeprav je leto 2023 Slovenijo postavilo pred nove in težke izzive, se je vnovič izkazalo, da smo jim skupaj lahko kos, da smo skupaj močnejši. V tem duhu se je v letu 2023 razvijala tudi naša stranka Gibanje Svoboda. Postala je še bolj povezana, trdnejša in močnejša. Okrepili smo terensko mrežo – tako lokalno kot regijsko – in glas različnih generacij – od mladih do seniorjev.  

Odzivnost, ukrepanje in trdna stališča – to je tisto, kar šteje

Glavno vodilo delovanja Gibanja Svoboda so zaveze, ki smo jih dali ljudem, je program, s katerim smo se predstavili na volitvah, so vrednote, ki jih živimo in udejanjamo. A dogajanje – tako v svetu kot doma – nas postavlja pred nove in nove izzive in dileme. Zahteva naše ukrepanje. V stranki imamo strokovnjake z različnih področij, imamo ljudi z najrazličnejšimi znanji in izkušnjami, zato smo v letu 2023 začeli ustanavljati programske odbore. Ti so pristojni za izdelavo in nadgradnjo političnega programa stranke in njenih drugih strateških dokumentov, obravnavo posameznih vsebinskih vprašanj, pripravo poročil o realizaciji političnega programa stranke in koalicijskih zavez. Ker so odzivnost, ukrepanje in trdna stališča tisto, kar šteje, smo seje programskih odborov organizirali tudi na terenu ter stališča in sklepe oblikovali skupaj z našimi lokalnimi odbori. 

Vse močnejša terenska mreža

Čeprav je od naše ustanovitve minilo le nekaj mesecev, smo v Gibanju Svoboda na lokalnih volitvah leta 2022 dosegli izjemen uspeh, ki smo ga v letu 2023 še nadgradili. Naša terenska mreža postaja vse močnejša.  

Že takoj po novem letu je začelo za dobrobit občank in občanov s polno paro delati več kot 400 svetnikov iz vrst Gibanja Svoboda, izvoljenih v več kot polovici občin po državi. Februarja je stranka začela pospešeno ustanavljati tudi lokalne odbore po vsej državi. Danes imamo lokalne odbore ustanovljene v 120 občinah, ti skupaj z lokalnimi iniciativnimi odbori pokrivajo območja, kjer živi skoraj 90 % prebivalstva. 

Ker pa številni projekti presegajo meje ene same občine in so pomembni za celotno regijo, je stranka Gibanje Svoboda za lažjo organizacijo, komunikacijo in koordinacijo začela vzpostavljati tudi regijske centre, kar bo našo terensko mrežo še okrepilo. Predvidenih je 16 regijskih centrov.

Naš cilj ostaja to, kar smo si zadali že pred lokalnimi volitvami in kar danes uspešno udejanjamo – da nas ljudje poznajo po zdravih vrednotah, učinkovitosti in trdem delu. Zelo aktivno so naši člani na terenu pomagali tudi pri odpravi posledic katastrofalnih avgustovskih poplav.  

Leto 2023 za Gibanje Svoboda Mladi leto uspeha, učenja, solidarnosti in hvaležnosti

Ključni izzivi, s katerimi so se v letu 2023 zelo uspešno spopadli v Gibanju Svoboda Mladi, so bili  izzivi na področju študentske prehrane, participacije mladih, nočnega javnega prevoza, izenačitev Zoisove in državne štipendije, romske problematike, migracij, mladih in medgeneracijskega sodelovanja. 

Leto 2023 so začeli s prvim delovnim obiskom Bruslja, kjer so skupaj z evropskima poslancema Ireno Jovevo in dr. Klemnom Grošljem spoznali delovanje politične skupine Renew Europe, ob tem pa obiskali še kabinet slovenskega evropskega komisarja ter sedež mladinske liberalne organizacije LYMEC. Mladi so obiskali tudi Evropski mladinski dogodek EYE 2023 v Strassbourgu ter sooblikovali stališča mladih do najbolj perečih tematik. Članica podmladka se je udeležila srečanja liberalnih mladih ambicioznih žensk v okviru projekta Alliance of Her, prisotni so bili tudi na izobraževanju vključevanja mladih v lokalne strategije v Rimu. 

Junija so v Beltincih izvedli svoj drugi redni kongres, ki je bil kljub temu, da ni bil volilni kongres, zelo obiskan. 

Tudi med poplavami so člani Gibanja Svoboda Mladi številčno izkazali solidarnost in pomagali prizadetim po Sloveniji – tako s prostovoljnim delom kot s potrebščinami.  

Konec avgusta so izvedli največji projekt v letošnjem letu, in sicer Poletno šolo 2023. V okviru poletne šole jih je obiskala večina ministrov, evropska poslanca, poslanci državnega zbora, lokalni svetniki in drugi gostje, kar je še dodaten dokaz, da je glas mladih v Gibanju Svoboda zelo močan in pomemben. Izvedli so 13 okroglih miz in delavnic o zelenem prehodu, prometu, duševnem zdravju, javni upravi, digitalizaciji …  

V drugi polovici leta 2023 so začeli tudi s terenskimi sejami izvršnega odbora in sveta, ki jih bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Okrepili so sodelovanje z ministrstvi ter se aktivno udeleževali projektov, povezanih predvsem z mladimi. Sodelovali so tudi pri procesih ustanovitve organizacije Gibanje Svoboda Seniorji in z njimi v letu 2023 že izvedli nekaj skupnih projektov. 

Zelo ponosni so lahko tudi na svoj program z naslovom »Bodi sprememba«, ki je ključno vodilo in vizija našega podmladka. 

V letu 2023 so okrepili članstvo – ne le v kvantiteti, ampak predvsem aktivno članstvo, kar je izjemna motivacija za nadaljnje delo podmladka. Ustanovili so 10 lokalno-regijskih odborov, s čimer so »pokrili« praktično celotno Slovenijo. So aktivni del strankarske strukture tudi na lokalni ravni.  

Leta ne bi morali zaključiti lepše kot s tem, da so formalno pridobili status mladinske organizacije.  

Bili so tudi športno aktivni in osvojili odlično tretje mesto na odbojkarskem turnirju. 

»V Gibanju Svoboda Mladi smo drznost, željo po spremembah in inkluzivnost v vseh družbenih procesih udejanjali skozi vse leto 2023. Ponosni smo na opravljeno delo in z dvignjenimi glavami vstopamo v novo, ko bomo spet dokazovali, da želimo biti pobudniki in pobudnice sprememb in nenazadnje biti tudi njihovi nosilci in nosilke,« o odhajajočem letu in načrtih za prihodnje pravi predsednik podmladka Matej Grah. 

Izboljšanje položaja starejših med prioritetami Svobode

Da bi v politični in socialni dialog aktivno vključili starejše člane in simpatizerje Gibanja Svoboda, zlasti pri vprašanjih, ki zadevajo ključne spremembe na področju pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, smo v stranki junija 2023 ustanovili politično organizacijo Gibanje Svoboda Seniorji. Njeno vodenje je prevzel poslanec Svobode Bojan Čebela. 

»Z ustanovitvijo Gibanja Svoboda Seniroji dajemo avtonomijo in glas starejšim v Gibanju Svoboda, da vse izzive starajoče se družbe naslovimo z vašimi idejami. Bodite čim bolj aktivni, vsaka ideja je koristna in dobrodošla. Pridite s konkretnimi idejami in stališči, prisluhnili vam bomo,« je ob ustanovitvi seniorske organizacije poudaril predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob. 

Med ključne prednostne naloge seniorjev zagotovo sodi vzpostavitev učinkovite regijske mreže, s katero želijo spodbuditi dialog na terenu ter iskati rešitve, ki jih starejši v svojih okoljih najbolj potrebujejo. Ena od prvih lokalnih iniciativ je nastala v Mežiški dolini, kar ni naključje, saj je bila ta v letošnjih katastrofalnih poplavah močno prizadeta. S pomočjo lokalnih odborov se je vzpostavila trdna mreža regijskih odborov v Spodnje podravski in Štajerski regiji, regijah Severne Primorske, Slovenske Istre, Kraško-Notranjske, Dolenjsko-Kočevske ter Dolenjske in Bele Krajine, Gorenjske regije ter Koroške ter povezala seniorje iz kar 13 priljubljanskih občin. V procesu ustanavljanja sta tudi Štajerska in Šaleško-Savinjska regija ter Ljubljana.   

Pobude so naletele na zelo dober odziv članstva, ki si želi predvsem okrepiti komunikacijo med seniorji, pa tudi v sodelovanju z vlado in lokalnimi skupnostmi povečati realizacijo konkretnih lokalnih projektov za starejše prebivalce in medgeneracijsko povezovanje. Podprli so projekt Digi Info točke, ki na 222 lokacijah po vsej Sloveniji nudi prepotrebno tehnično podporo starejšim pri e-javnih storitvah. Med pomembne dosežke sodi tudi realizacija skupnih prizadevanj za podaljšanje E-oskrbe na daljavo, ki jo trenutno koristi že pet tisoč upravičencev. Po končni vzpostavitvi regijske mreže si v Gibanju Svoboda Seniorji želijo še močneje okrepiti glas starejših z zavezo, da v prihodnje realizirajo zastavljene programske zahteve, ki so jih začrtali na ustanovnem kongresu.   

»Smo ponosna generacija, ki rada poda roko, ne le nasvet mlajšim. V složni skupnosti in lepem sožitju lahko pridobimo vsi. Vabim vas, da se nam pridružite na tej plemeniti poti,« pa ob novem letu poziva predsednik seniorske organizacije Bojan Čebela. 

Evropske volitve so vse bliže

V Gibanju Svoboda se že pospešeno pripravljamo na evropske volitve. Prvi krog evidentiranja je že za nami, s postopki bomo po novem letu nadaljevali. Čeprav se Evropska unija marsikomu zdi preveč oddaljena na eni, premalo odločna in odzivna pa na drugi strani, bo naš ključni cilj v kampanji, da ljudem pokažemo, zakaj je Evropska unija tako zelo pomembna. Temelj, na katerem je nastala, to je zagotavljanje miru, stabilnosti, varnosti, sožitja in solidarnosti, so vrednote, ki jih zagovarjamo in živimo tudi v Svobodi. So vrednote, za katere se je treba boriti. Nenazadnje se je pomen Evropske unije in članstva v njej pokazal tudi ob avgustovskih poplavah, ko je Sloveniji za pomoč po ujmi ponudila kar 400 milijonov evrov. Zato bo naš glavni cilj na prihajajočih evropskih volitvah, da s pravimi sporočili in odlično kandidatno listo, na volitve privabimo čim več ljudi. Visoka volilna udeležba bo vsekakor največji uspeh. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo