Z 31. decembrom 2023 se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga bo 1. januarja nadomestil obvezni zdravstveni prispevek. Po letih, celo desetletjih obljub, da bo ta anomalija odpravljena ...

Z 31. decembrom 2023 se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga bo 1. januarja nadomestil obvezni zdravstveni prispevek. Po letih, celo desetletjih obljub, da bo ta anomalija odpravljena, je Svobodi skupaj s koalicijo to obljubo uspelo tudi izpolniti. 

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda dr. Robert Golob: »Namen je dvojen. Na eni strani, da se omejijo stroški za ljudi. Torej zamejitev stroškov in zamrznitev. Spomladi so namreč zasebne zavarovalnice napovedale, da se bodo stroški za dopolnilno zavarovanje drastično povečali. Na drugi strani pa ima tudi ta namen, da se iz zdravstvenega posla umaknejo zasebne zavarovalnice, ki so v preteklosti v resnici imele zelo lepe dobičke prav zaradi tega zavarovanja 

Tamara Kozlovič, poslanka Svobode in predsednica parlamentarnega odbora za zdravje: »Treba je bilo reagirati takoj. Želeli smo namreč zaščititi naše državljanke in državljanke, da ne bi plačevali višjih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot jih plačujejo danes, torej 35 evrov.  Komercialne zavarovalnice so namreč napovedovale zvišanje na 45, tudi 55 evrov na mesec, kar bi naše državljane, sploh tiste najranljivejše, spravilo v še dodatne stiske in to je bilo treba nemudoma preprečiti.« 

Zavarovance smo torej na ta način obvarovali pred dvigom premij, ki bi morda povzročile celo odpovedi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.  

Kolikšna bo višina prispevka?

Višina prispevka bo 35 evrov na mesec. Zavarovanci bodo privarčevali vsaj 120 evrov letno. To je namreč razlika med sedanjo višino prispevka in višino prispevka ki bi ga plačevali, če bi se uresničil dvig zavarovalnih premij, ki so ga spomladi napovedale zasebne zavarovalnice. 

Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu je načrtovana za 1. marec 2025, a preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek je šele prvi korak. 

V drugem koraku  si želimo oblikovati pravičnejši in solidarnejši prispevek obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej sistemsko rešitev, pri čemer proučujemo različne variante, kako to doseči. Soglasje za končno rešitev bomo seveda iskali v socialnem dialogu, saj si želimo rešitve, ki je ne bo treba čez 10 let spreminjati. Čeprav se zavedamo, da bo to izjemno zahtevna naloga, je naša želja oziroma cilj, da bi nova oblika plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja v veljavo stopila že z letom 2025. 

Kako in kdo bo plačeval nov zdravstveni prispevek?

Obvezni zdravstveni prispevek od prejemka zavarovanca odvede izplačevalec prejemka, denimo: 

  • Delodajalec od plač in nadomestil.
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin. 
  • Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost za tiste, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju. 
  • Finančna uprava Republike Slovenije bremeni za obvezni zdravstveni prispevek  samostojne podjetnike, kmete, vrhunske športnike … 

Pri prehodu iz dosedanje ureditve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na sistem obveznega zdravstvenega prispevka ne bo zavezancem treba storiti ničesar. Prenehanje plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko trajnika bodo uredile zavarovalnice, pri katerih imajo zavarovanci urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Komu bo prispevek plačala država?

Država bo zdravstveni prispevek plačala vojnim upravičenem, prejemnikom denarne socialne pomoči, beguncem, otrokom do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, osebam na obveznem psihiatričnem zdravljenju, prejemnikom nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, uživalcem priznavalnin po predpisih o udeležencih vojn, obsojencem, pripornikom in mladoletnikom v prevzgojnem domu, staršem, ki so upravičenci do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok  in poklicnim rejnikom. 

Katere storitve bo kril obvezni zdravstveni prispevek in kaj, če ga ne želite plačati?

Obvezno zdravstveno zavarovanje bo po 1. 1. 2024 v celoti (100%) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj. 

Ker je obvezni zdravstveni prispevek eden izmed obveznih socialnih prispevkov, nimate možnosti odločitve, ali ga boste plačevali ali ne. 

Kaj nova ureditev pomeni za osebe, ki doslej niso imele dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji zakonska obveznost. Če izpolnjujete zakonsko določene pogoje za vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in v tem sistemu niste vključeni, vas bo ZZZS vključil po uradni dolžnosti. 

Obvezni zdravstveni prispevek je obvezen in njegovo morebitno plačevanje ni vezano na to, ali je imel kdo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali ne. 

Prej ali slej vsi potrebujemo zdravstveno oskrbo in če želimo, da je ta dobra, je prav, da vsi k temu prispevamo. 

Kaj bo s tistimi, ki prispevka ne bodo poravnali?

Zavarovancem se bodo zadržale pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko bo dolg narastel preko določenega zneska. Do poravnave dolga bodo lahko taki zavarovanci koristili zgolj storitve nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja. 

Kako bo potekalo plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka za družinske člane?

Obvezni zdravstveni prispevek bodo morale plačevati tudi osebe, ki so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene kot družinski člani – zakonci. Za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja jim bo ZZZS posredoval plačilni nalog (UPN). Bo pa ZZZS v začetku januarja 2024 vse, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, pred obračunavanjem le-tega, predhodno ustrezno obvestil.

Družinski člani – otroci bodo oproščeni plačila obveznega zdravstvenega prispevka. 

Kako bodo obvezni zdravstveni prispevek plačevali samozaposleni?

Samozaposleni, tako kot vsi ostali samostojni zavezanci, bodo prispevek plačevali preko Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer preko obrazca REK-O za obračun davčnih odtegljajev in prispevkov. 

V to skupino torej sodijo tudi samostojni podjetniki, vrhunski športniki in šahisti, kmetje, osebe, ki so v delovnem razmerju v tujini, a opravljajo delo na območju Slovenije, osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja, zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Sloveniji, družbeniki družb v RS, ki so poslovodne osebe ter družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe.  

Ker je vprašanj in specifičnih situacij veliko, so odgovore nanje pripravili tudi na ZZZS. Najete jih lahko TUKAJ. 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo