Ideja postaja resničnost – ustanavljamo Gibanje Svoboda Seniorji. Za boljšo prihodnost starejših.

Ideja postaja resničnost – ustanavljamo Gibanje Svoboda Seniorji. Za boljšo prihodnost starejših. Avtonomna politična organizacija bo namenjena članom Svobode, ki so upokojeni ali starejši od 60 let, ter želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju politik in rešitev za izboljšanje svojega položaja. Gibanje Svoboda Seniorji bo uradno zaživelo v ponedeljek, 12. junija, ko se bodo članice in člani zbrali na ustanovnem kongresu.

Rešitve moramo iskati skupaj s starejšimi

Skrb za starejše je ena od prioritet Gibanja Svoboda. Zavedamo se, da so pri oblikovanju politik, zakonov in drugih ukrepov, nujnih za izboljšanje položaja starejših, prav njihove izkušnje izjemno pomembne. Prav tako je pomembno, da starejši pri iskanju rešitev za izzive, s katerimi se soočajo, aktivno sodelujejo

Starejši so v naši družbi vedno igrali pomembno vlogo, tako je še danes. V Gibanju Svoboda verjamemo, da smo lahko pri uresničevanju naših skupnih idej in ciljev veliko močnejši, kadar se povezujemo in sodelujemo. Zato sta, poleg izboljšanja položaja starejših, prav povezovanje in sodelovanje glavna cilja ustanovaljanja seniorske organizacije.

Aktivno sodelovanje z odločevalci

Gibanje Svoboda je največja vladna stranka z najštevilčnejšo ministrsko in poslansko ekipo ter štirimi županskimi in več kot 400 svetniškimi položaji. Svoboda Seniorji bo tako s svojimi predlogi in rešitvami lažje dostopala do odločevalcev, z njimi sodelovala in tako uresničila svoje cilje.

Seniorska organizacija Gibanja Svoboda bo aktivno oblikovala in sodelovala pri projektih, pomembnih za izboljšanje položaja starejših – tako iskanje ukrepov za tisto skupino upokojencev, ki potrebujejo pomoč, kot sodelovanje pri oblikovanju pokojninske reforme, ki mora vzpostaviti pravičen in finančno stabilen sistem pokojnin, v katerega bodo državljanke in državljani zaupali in bo omogočal dostojne pokojnine. S seniorsko organizacijo pa bomo med drugim zagotovili sodelovanje starejših tudi pri oblikovanju in zagotavljanju: 

  • dostopnega, odzivnega in učinkovitega zdravstvenega sistema,
  • postavitvi trajnega, finančno vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljil na medgeneracijski solidarnosti in nudil ustrezne storitve,
  • primerne socialne varnosti starejših, 
  • družbeni vključenosti starejših in aktivnega življenja v starosti,
  • dostojnega in kakovostnega bivanja starejših.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo