Na konstitutivni seji Sveta Gibanja Svoboda Seniorji, ki je potekala v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, so člani sveta sprejeli program, v katerem velik poudarek namenjajo ...

Na konstitutivni seji Sveta Gibanja Svoboda Seniorji, ki je potekala v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, so člani sveta sprejeli program, v katerem velik poudarek namenjajo nujnosti prenove pokojninskega sistema in novelizaciji Zakona o dolgotrajni oskrbi. Za predsednika je bil izvoljen Dean Premik, poslanec Gibanja Svoboda v Državnem zboru, predavatelj in poznavalec pokojninskega in invalidskega sistema, podpredsednica je postala Saša Kos, podpredsednik pa Iztok Uhan.

Novi predsednik Sveta Gibanja Svoboda Seniorji Dean Premik: »Osebno se vselej zavzemam za socialno državo, ki bo s pomočjo močnega gospodarstva lahko poskrbela za socialno varnost vseh njenih prebivalcev. Dostojne pokojnine, finančno vzdržen pokojninski sistem in sistem invalidskega varstva so nujni cilji. To me je tudi spodbudilo, da sem se aktivno vključil v politiko, seveda politiko prihodnosti, reform, odprtosti in svobode, ki ima pogum in znanje za udejanjanje najbolj zahtevnih in ključnih korakov.«.

Program seniorjev temelji na desetih programskih sklopih, kjer igra ključno vlogo pošten in finančno vzdržen pokojninski sistem, ki zahteva čimprejšnjo in nujno prenovo. Zlasti v smeri povišanja pokojnin, ki so glede na porast življenjskih stroškov še vedno prenizke in ne zagotavljajo socialne varnosti najbolj ranljivim upokojencem. Dodatne težave predstavlja tudi omejena možnost ponovne vključitve upokojencev na trg dela, z ureditvijo te problematike bi lahko dodatno zagotavljali socialno varnost, državi pa ponudili nujno potrebne in izkušene kadre za številne deficitarne poklice. Veliko odprtih tem sproža implementacija Zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpostavili so zlasti pomanjkanje kadrov v DSO-jih, vprašanje družinskih članov v vlogi oskrbovalcev, možno rešitev pa vidijo v vključitvi upokojencev v deficitarne poklice na področju dolgoročne oskrbe starejših, ki jih je trenutno blizu pet tisoč, dodatno velik problem pa predstavljajo dnevni centri, ki ne delujejo v skladu z njihovim namenom. Člani so v razpravi poudarili, da je za vitalno in dolgoživo družbo zlasti pomembno, da starejši ohranijo stik s hitrim razvojem družbenih sistemov in pravočasno opozorijo na težave, kot je digitalno opolnomočenje, ki jih tak razvoj prinaša starejši generaciji. Družbi je potrebno vrniti zaupanje tako v politiko kot tudi v vsakodnevne procese inštitucij, ki preveč birokratsko razumejo življenje, dodajajo.

Za predsednika so izvolili mag. Deana Premika. Kot poslanec v Državnem zboru je aktiven v parlamentarnem odboru za zdravje, ki ga v luči sprememb pokojninskega sistema združuje z delom v odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide. V svoji predstavitvi je poudaril, da so pokojninska reforma, reintegracija upokojencev na trg dela in dolgotrajna oskrba ključni izzivi, kjer bo potrebno kot država in kot družba vložiti veliko napora, če želimo nadoknaditi zamujene spremembe. Za podpredsednika in podpredsednico sta bila izvoljena Saša Kos in Iztok Uhan.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo