Čeprav so cene energentov večinoma padle, zime še ni konec in stroški nekaterih skupin prebivalcev še niso obvladani.

Čeprav so cene energentov večinoma padle, zime še ni konec in stroški nekaterih skupin prebivalcev še niso obvladani. Zato je vlada čez vikend sprejela še dve uredbi, ki vsebujeta nova protidraginjska ukrepa.

Ker so se cene lesnih peletov pred koncem preteklega leta znatno povišale, je vlada odločila, da bo nakup peletov v obdobju od septembra do konca 2022 subvencionirala. Zaradi napovedanih visokih povišanj cen toplote iz sistemov dalinjskega ogrevanja je sprejela uredbo, s katero bo oblikovala cene dalinjskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce. To bodo zaradi znižanja maloprodajnih cen občutili predvsem prebivalci Trbovelj, Nove Gorice, Hrastnika in Maribora. Prav tako pa je določila več podrobnosti glede subvencioniranja nakupa lesnih peletov.

Več podrobnosti o vladnih uredbah si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2023-01-25-uredba-o-oblikovanju-cene-toplote-iz-daljinskega-ogrevanja-bo-znizala-ceno-ogrevanja-dolocenim-slovenskim-obcinam/

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.