Vodstvo Regionalnega odbora Gibanja Svoboda Seniorji Gorenjske je na svoji seji potrdilo ključne usmeritve svojega dela v letu 2024. Poudarili so zlasti skrb za socialno varnost starejših ...

Vodstvo Regionalnega odbora Gibanja Svoboda Seniorji Gorenjske je na svoji seji potrdilo ključne usmeritve svojega dela v letu 2024. Poudarili so zlasti skrb za socialno varnost starejših, predvsem upokojencev in s tem povezanimi dostojnimi pokojninami ter možnostjo nadaljnjega dela upokojencev, ne da bi pri tem izgubili večji del pokojnine, za katero so za časa zaposlitve vplačevali prispevke v pokojninsko blagajno.

Posebej si bodo prizadevali za zdravstveno oskrbo, kjer je nemudoma potrebno zagotoviti neposredno dostopnost državljanov do zdravnika, zlasti starejših. Slednji so prizadeti tudi zaradi pomanjkljive digitalne pismenosti, saj jim je tudi zaradi tega vse bolj oviran dostop do osebnega zdravnika. Opozorili so na nesprejemljivost stavke zdravnikov, saj s tem direktno kršijo Hipokratovo prisego, ki je poslanstvo in podlaga za delo vsakega zdravnika.

Na področju dolgotrajne oskrbe naj se v praksi upošteva voljo upravičenca in omogoča zlasti nego na domu pred institucionalnim varstvom, kot to predvideva zakonodaja.

V svojem načrtu se bo Regijski odbor Gibanja Svoboda Seniorji Gorenjska odločno zavzemal za ukrepe proti nasilju nad starejšimi, ki je prisotno tako v materialnem, fizičnem in finančnem smislu.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo