Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Direkcija Republike Slovenije za vode k urejanju vodotokov pristopata s sistemsko povezanimi ukrepi. Kakšni so ti ukrepi in kaj pomenijo?

4. in 5. avgust 2023 – v Sloveniji se zgodi največja naravna nesreča v zgodovini države, poplave.

V prvem mesecu po poplavah država zagotovi nujne interventne ukrepe.

Nujnim intervencijam sledijo izredni ukrepi, ki so namenjeni odvračanju neposredne nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, hkrati pa ti ukrepi že zagotavljajo predvsem pretočnost vodotokov, saj so začeli z odstranjevanjem naplavin in utrjevanjem brežin. Ti ukrepi so bili končani letošnjega junija. Tako interventni kot izredni ukrepi so stali 172 milijonov evrov.

Zdaj se je začelo 5-letno obdobje sanacije. Vlada je 16. maja letos sprejela sanacijski program, ki bo trajal pet let, zanj je namenjenih 1,32 milijarde evrov.

Kako poteka sanacija? Vse skupaj se ne začne na terenu, pač pa v pisarni, saj so prvi korakipriprava in izdelava investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, pridobivanje različnih soglasij in odkupovanje zemljišč, izpeljati je treba vse upravne postopke.

Tako pridemo do terena.

Na terenu bo obnova na posameznih odsekih potekala različno hitro, odvisno od zahtevnosti in obsega potrebnih del. Pomemben faktor pri tem so tudi časovne omejitve, ki jih glede izvedbe del na vodotokih določa zakonodaja (npr. zaradi drstenja rib, gnezdenja ptic…).

Medtem ko so intervencijska dela in izredni ukrepi lahko potekali ves čas in brez posebnih (zakonskih) omejitev, zgolj s ciljem, da se prepreči nadaljnja škoda in zavaruje življenja ljudi ter njihovega premoženja, pa čas sanacije prinaša dolgoročnejše, strateške in premišljene ukrepe.

Ukrepe država načrtuje tako, da zagotavlja usklajene in povezane ukrepe, s čimer se preprečuje parcialno obravnavo posameznih območij. Celovite rešitve so namreč tiste, ki zagotavljajo ne samo sanacijo posledic poplav, pač pa dolgoročno varnost posameznega območja, hkrati pa so tudi podlaga za razvoj.  

Tako kot izvajanje izrednih ukrepov, je tudi potek sanacije dostopen v spletnem pregledovalniku Direkcije RS za vode. V pregledovalniku so zajeta tudi dela na vodotokih, ki so bili poškodovani v drugih ujmah v preteklem obdobju, ne le avgusta lani.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo