»Vsaka parlamentarna preiskava, ki je resen institut, mora biti zakonita in pa v skladu z ustavo,« je zahtevo državnega sveta za odreditev parlamentarne preiskave poslovanju podjetij Gen-I in Star ...

»Vsaka parlamentarna preiskava, ki je resen institut, mora biti zakonita in pa v skladu z ustavo,« je zahtevo državnega sveta za odreditev parlamentarne preiskave poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter domnevnem nezakonitem financiranju Gibanja Svoboda komentirala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Opozorila je, da je nekatere pomisleke o dopustnosti in zakonitosti oziroma ustavnosti zahteve za parlamentarno preiskavo že podala pristojna služba državnega sveta, zato je zahtevo sama že posredovala tudi zakonodajno-pravni službi državnega zbora. »Če bo zakonodajno-pravna služba ugotovila kakšne pomanjkljivosti oziroma imela pripombe, bom od predlagateljev zahteve, to se pravi od državnega sveta, zahtevala, da zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave ustrezno popravijo,« je dejala. Ob tem računa na integriteto državnih svetnikov: »Seveda računam na integriteto, poštenost ter čut za zakonitost in ustavnost vseh državnih svetnikov, ki verjamem, da imajo v sebi vgrajeno to integriteto in bodo tudi sledili predlogom zakonodajno-pravne službe.«

»Parlamentarna preiskava je resen institut. In dokler bom predsednica državnega zbora, bom storila vse, kar je v moji pristojnosti, da bodo parlamentarne preiskave potekale zakonito in skladno z ustavo,« je še poudarila in dodala, da parlamentarna preiskava ni institut, s katerim bi diskreditirali politične nasprotnike, ampak institut, na podlagi katerega se lahko ugotavlja politično odgovornost nosilcev javnih funkcij. »Gre torej za nadzorno funkcijo državnega zbora nad nosilci javnih funkcij oziroma funkcionarji in parlamentarna preiskava nikakor in v nobenem primeru ne sme biti zlorabljena za namene političnega obračunavanja političnih nasprotnikov,« še opozarja predsednica državnega zbora in poudarja tudi pomen načela delitve oblasti. »Načelo delitve oblasti pomeni, da preiskovalna komisija ne more opravljati del in nalog, ki jih opravljajo drugi organi, kot so recimo policija, tožilstvo ali nadzorni sveti gospodarskih družb,« je pojasnila.

Spomnila je še na dva nujna elementa zahteve: »V zahtevi za odreditev parlamentarne preiskave mora biti predmet parlamentarne preiskave jasno določen, prav tako tudi časovno. Časovni vidik mora biti določen in zelo jasen, mora biti določen namen parlamentarne preiskave.«

Klakočar Zupančič se na področju parlamentarnih preiskav zavzema tudi za izboljšanje zakonodaje, katere cilj je vzpostavitev ustreznega pravnega sredstva za presojanje ustavnosti in zakonitosti akta o odreditvi parlamentarne preiskave in preprečitev zlorab instituta parlamentarne preiskave. Zato je pred časom že ustanovila delovno skupino: »Da se zagotovi vse, na kar je opozarjalo že ustavno sodišče in tudi Evropska komisija. Da se torej ne bi zgodilo, da bi parlamentarna preiskava lahko bila kakorkoli zlorabljena v namene nekih političnih obračunavanj, ampak gre izključno za varstvo javnega interesa in za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. In dosledno moramo upoštevati ustavnost, zakonitost, načelo delitve oblasti, javni interes, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin subjektov, ki so potem zajeti v parlamentarni preiskavi, še posebej tretjih oseb, zasebnikov, ki bi se znašli v parlamentarni preiskavi. Prav tako se mora točno vedeti, kaj se preiskuje in kakšen je namen te preiskave.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo