S spremembami 11 zakonov ureditev vračamo k spoštovanju človekovih pravic in posameznikovega dostojanstva.

Pretekla vladna koalicija je s spremembo spodaj naštetih zakonov v pravni red vpeljala mehanizme, ki povečujejo vpliv politike in ustvarjajo neenakost ter v marsičem rušijo temelje pravne države, hkrati pa so ošibili strokovnost opravljanja zakonsko določenih nalog. Strokovna in splošna javnost sta najmanj tem spremembam odločno nasprotovali, a vladajoči posluha za to niso imeli, četudi so bili opozorjeni celo na ustavna neskladja; nemalokrat so posegli tudi po neutemeljenem skrajšanem postopku.

Naš cilj je sprejeti zakonodajni predlog, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec, kar smo volivkam in volivcem obljubili pred volitvami in bo pravno in družbeno ureditev vrniti k ustavnim načelom pravne, demokratične in socialne države, od katerih jo je vlada Janeza Janše z zakonskimi spremembami, ki jih ta zakon, kot zapisano, odpravlja, občutno oddaljila. Z drugimi besedami, s spremembami 11 zakonov ureditev vračamo k spoštovanju človekovih pravic in posameznikovega dostojanstva ter k zagotavljanju učinkovito delovanje državnih organov.

S tem želimo predvsem izboljšati življenje in varnost državljanov, zagotoviti družbeno odgovorno
poslovanje podjetij in s tem prispevati k dvigu družbene blaginje in povečanju svobode,
socialne vključenosti ter aktivne državljanske participacije vseh prebivalcev in prebivalk
Slovenije, preprečiti in ustaviti samovoljo, arbitrarnost in avtoritarnost vsakokratne oblasti.

Zakoni, ki se spreminjajo:
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
– Kazenski zakonik (KZ)
– Zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO)
– Zakon o državnem tožilstvu (ZDT)
– Zakon o ohranjanju narave (ZON)
– Zakon o orožju (ZOro)
– Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)
– Zakon o tujcih (Ztuj)
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
– Zakon o prevozih v cestnem prometu ((ZPCP)
– Gradbeni zakon (GZ)

 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo