Poslanca Svobode Lenart Žavbi in Monika Pekošak ter minister za finance Klemen Boštjančič so na novinarski konferenci predstavili ...

Poslanca Svobode Lenart Žavbi in Monika Pekošak ter minister za finance Klemen Boštjančič so na novinarski konferenci predstavili šibkosti nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je oblikovala prejšnja vlada. Minister za finance pa je predstavil aktivnosti, s katerimi bomo uspešno počrpali vsa sredstva, ki so na voljo. 

Poslanka Svobode Monika Pekošak je uvodoma pojasnila, koliko evropskih sredstev ima na voljo Slovenija: »Poleg sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost črpamo tudi kohezijska sredstva, kjer smo zelo uspešni. Počrpali smo jih namreč že 86 %. V okviru mehanizma za okrevanje in odpornost Slovenij pripada 1,49 milijarde nepovratnih sredstev in 705 milijonov posojil. Do sedaj smo prejeli 231 milijonov predplačila. Črpanje tega denarja je med drugim pogojeno z izvajanjem reform v državah, saj je namen načrta, da se država okrepi, da bo lažje prebrodila morebitne prihodnje krize. Naš cilj ostaja, da z reformami, ki jih izvaja vlada, Slovenija pride med najbolj razvite članice Evropske unije.« 

Komentirala je tudi neustrezen postopek priprave Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je pripravila Janševa vlada: »Predlog črpanja prejšnje vlade je bil narejen na hitro, brez priprave strateških korakov in s slabim časovnim načrtom. V tem predlogu gre za skupek razpršenih, malih projektov. Reformnih ukrepov z dolgoročnimi učinki niso načrtovali. Šlo je za spisek želja in ne za projekte, ki bi dejansko pripomogli k okrevanju in odpornosti. Prvi predlog je bil narejen tako slabo, da ga je Evropska komisija zavrnila. Tudi sprejeti predlog je bil narejen v tajnosti in brez vključevanja strokovne javnosti. Vlada Janeza Janše se ni ukvarjala z vsebino, temveč je odločitve sprejemala všečno, namesto strateških prioritet Slovenije so bili v ospredju lokalni interesi. Sedanja opozicija zdaj poudarja zadeve, ki so jih ravno oni v času svojega vladanja zgrešeno oblikovali, krivdo pa vali na sedanjo vlado, ki zadeve poskuša reševati kot je le mogoče.« 

Minister za finance Klemen Boštjančič je potrdil, da Slovenija pri doseganju mejnikov zaostaja, a zagotovil, da bo vladi uspelo počrpati vsa sredstva, ki so na voljo: »Ker so mejniki in cilji v načrtu oblikovani nerealno in so razpršeni med števile resorje, hkrati pa načrt vsebuje tudi vrsto strukturnih reform, ki se jih ne da izpeljati čez noč, z izpolnjevanjem načrta zamujamo. Ključen cilj vlade je, da to, kar je v načrtu zapisano, čeprav je težko izvedljivo, izpolnimo. Z Evropsko komisijo se intenzivno pogajamo, da nekaj mejnikov in ciljev spremenimo, saj nam bo to pomagalo, da bomo pravočasno izpeljali zastavljen načrt. Zagotavljam, da bomo na ministrstvu še bolj intenzivno sodelovali z ostalimi resorji, da do leta 2026 te mejnike dosežemo in cilje izpolnimo, saj bomo tako lahko počrpali vsa sredstva za okrevanje in odpornost, ki nam pripadajo.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo