Izjava za javnost predsednika preiskovalne komisije Mihe Lamuta v zvezi z vpogledom v gradivo preiskovalne komisije.

Izjava za javnost predsednika preiskovalne komisije Mihe Lamuta v zvezi z vpogledom v gradivo preiskovalne komisije.

V zvezi z nekaterimi netočnimi medijskimi zapisi in zavajajočimi izjavami posameznikov ter odvetnikov nekaterih prič, ki jih je preiskovalna komisija že zaslišala, želim javnost seznaniti, da se je preiskovalna komisija ob izvedbi zaslišanj seznanila s podatkom, ki ga je, glede na njegovo naravo, v okviru preiskave zaščitila. Originator je ta podatek v skladu s svojimi procesi tudi prepoznal oziroma potrdil kot tajnega in kot takšnega ga bo komisija pri nadaljnjem delu tudi obravnavala.

Kot predsednik preiskovalne komisije skrbim za njeno zakonito in učinkovito delovanje, pri čemer lahko v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi in relevantnim poslovnikom zaprosim za določeno pomoč tudi druge organe. Pri svojem delu v vlogi predsednika preiskovalne komisije ostajam osredotočen na izvedbo zaupanega nam dela in namen, zaradi katerega je bila komisija ustanovljena, to je na ugotavljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja. Procesne posledice zadevnega vpogleda v spis bo preiskovalna komisija pri tem obravnavala na naslednji seji.

Me pa kot predsednika preiskovalne komisije čudijo objave v medijih, po katerih naj bi članica komisije z vsebinami z zaprtega dela seje seznanila poslance svoje poslanske skupine, prav tako naj bi bilo s temi vsebinami seznanjeno drugo delovno telo državnega zbora. Pričakujem namreč, da mora biti vsem članom preiskovalne komisije v interesu, da preiskovalna komisija na zakonit način bodisi potrdi bodisi ovrže obstoj domnevno spornih okoliščin, za preiskavo katerih je bila ustanovljena, ter da s svojimi ugotovitvami obrazloženo seznani javnost.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo