Gibanje Svoboda je na volitvah lanskega aprila dobilo mandat za vodenje vlade, ki je imela ključno nalogo vrnitev normalnosti v Sloveniji in odpravo krivic.

Gibanje Svoboda je na volitvah lanskega aprila dobilo mandat za vodenje vlade, ki je imela ključno nalogo vrnitev normalnosti v Sloveniji in odpravo krivic. Zaradi široke podpore na volitvah se je koalicija zavezala tudi k izvedbi reform, ki se jih politika pred tem ni zmogla ali upala lotiti dve desetletji, tako obsežne spremembe pa terjajo svoj čas. 

Več kot pol milijarde evrov smo samo lani razdelili gospodarstvu, vodimo socialni dialog, dvakrat smo uskladili plače v javnem sektorju. Mnogi pozabljajo na zgodovinsko najvišji dvig minimalne plače, spreminjamo zdravstveni sistem, sprejeli smo prvi korak k ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, brezposelnost je nizka, usklajujemo socialne transferje. 

Proračunski dokumenti za prihodnji dve leti, ki smo jih v parlamentu sprejeli prejšnji teden, jasno kažejo našo zavezo izpolnjevati potrebe ljudi, ki se kažejo od socialnih transferjev, pokojnin, do sredstev, ki jih namenjamo za obnovo po poplavah in razvoj. Posebno pozornost namenjamo skupinam državljanov, ki so najbolj ranljivi, mladim in starejšim, hkrati pa razvojna sredstva dajemo za zeleni prehod in blaženje energetske krize. Občine bodo dobile zgodovinsko visoko povprečnino – zato, da bodo več denarja lahko namenile investicijam in razvoju.  

Mineva leto dni od treh referendumom, ki niso bili zaman. Učinki so znani – umaknili smo politiko iz RTV in Slovenske tiskovne agencije ter uredili dolgotrajno oskrbo – to ni uspelo nobeni vladi in nobenemu parlamentu do sedaj. Vlada, ki jo vodi Gibanje Svoboda na čelu z dr. Robertom Golobom, bo vedno delala za skupno dobro, za izboljšanje kvalitete življenja v Sloveniji, ne pa za posamezne zasebne interese tistih, ki si prizadevajo za privatizacijo javnih sistemov ali sledijo zgolj kratkoročnim partikularnimi populističnim interesom. Edina prava anketa javnega mnenja so volitve. O našem delu bodo leta 2026 sodile volivke in volivci. 

Konkretni podatki: 

Energetika: S kapico pri cenah energije smo poskrbeli, da naši državljani energetske draginje niso občutili tako močno kot v drugih državah. 

Mladi in družine: Za 10,3 odstotka so se marca zvišali otroški dodatek, državna štipendija, subvencija malice in kosila ter denarne socialne pomoči. Dvignil se je tudi prag za upravičenost do denarne socialne pomoči. Socialni ukrep v dobro nadarjenih in delovnih mladih, ki izhajajo iz revnejših družin je možnost hkratnega prejemanja državne in Zoisove štipendije.   

Prav tako bodo otroci, katerih starši se nahajajo v 5. dohodkovnem razredu upravičeni do brezplačne malice. 

Minimalna plača: Z dvigom minimalne plače za 100 € neto – minimalna plača sedaj znaša 878 € neto, več kot 30 tisoč ljudi živi dostojneje. Novo povišanje minimalne plače pričakujemo januarja prihodnje leto. 

Upokojenci: Upokojencem s sprejetjem predloga sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namenjamo dodatnih 100 milijonov evrov in bistveno prispevamo v izboljšanju njihovega socialnega položaja;   

Vpeljuje se institut za zagotovljeno vdovsko pokojnino  v znesku zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 657,75 evra;   

Za delovne invalide, ki delajo za skrajšani delovni čas in se bodo upokojili od 1. januarja 2024 dalje, se zvišuje osnova za odmero pokojnine. Pri odmeri pokojnine bo upoštevan dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas.  

Zagotovili smo zimski letni dodatek za upokojence za leto 2023, ki bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka in bo decembra izplačan v enakih razredih kot letni dodatek.  

Izveden bo sorazmeren dvig pokojnin za 1,8 % v novembru in decembru. S tem bo izpolnjena koalicijska zaveza, da bo starostna pokojnina s polno pokojninsko dobo do konca leta 2023 znašala 700 evrov. Januarska uskladitev pokojnin za 8,2 odstotka bo hkrati najvišja uskladitev pokojnin do sedaj 

Oskrbnine v DSO: Omejili smo dvig oskrbnin (na 4,5 %) v DSO-jih in drugih socialnovarstvenih zavodih.  

Gradnja javnih stanovanj: Za gradnjo javnih stanovanj smo že namenili prvih 25 milijonov eurov, v naslednjih letih pa bo ta znesek še enkrat višji – torej 50 mio eurov. S tem želimo povečati ponudbo dostopnih stanovanj za mlade in najranljivejše. Realizacija teh ukrepov sicer zahteva svoj čas. 

Povprečnine: S proračunom zagotavljamo 725 eur povprečnine za leti 2024 in 2025.  

Ukrepi po poplavah:

10 milijonov skupaj sta za pomoč prizadetim takoj po poplavah prejela Karitas in Rdeči križ. 

Vsem oškodovancem, ne glede na premoženjsko stanje, namenjamo izredno denarno socialno pomoč. Da še enkrat povem številko, izplačanih je bilo že več kot 43,2 milijona evrov.  

Uvedli smo izredno denarno pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja, subvencijo pri tržnih najemninah, spremembo vrednosti nepremičnine za upravičenost do letne pravice iz javnih sredstev. Do konca leta so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane. 

Vsem oškodovankam in oškodovancem, ki so v teh ujmah utrpeli več kot 10.000 evrov škode omogočamo možnost zaprosila za odlog plačila posojil do 12 mesecev oziroma za potrošniški kredit do 24 mesecev.  

Uvedli smo solidarnostno pomoč osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na tej dejavnosti. 

Do 31. decembra je odpravljena omejitev obsega začasnega in občasnega dela upokojencev. 

Oškodovanci so upravičeni do izjemnih dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, omogočili smo tudi krizne namestitve. 

Številnim nudimo psihosocialno pomoč, izvajamo individualne pogovore s skoraj 300 družinami, pri katerih ocenjena škoda presega 150 tisočakov na družino. 

Do 20. 11. 2023 je bilo tako za oškodovance v poplavah izplačanih 420 milijonov evrov.   

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo