Zeleni prehod in zelena energija sta dve izmed najpomembnejših točk programa Gibanja Svoboda.

Zeleni prehod in zelena energija sta dve izmed najpomembnejših točk programa Gibanja Svoboda.

V Šaleški dolini smo možnosti za energetsko samooskrbo individualnih hiš, večstanovanjskih objektov in celotnih sosesk predstavili občankam in občanom, pa tudi predstavnikom občin in gospodarstva.

Na okrogli mizi, ki so jo 23. novembra 2023 organizirali člani Gibanja Svoboda Velenje, je sodeloval minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ki je predstavil usmeritve ministrstva in države na tem področju ter vse možnosti, ki jih občani in lokalna skupnost imajo pri uvajanju prehoda na zeleno energijo.

Gibanje Svoboda na področju zelenega prehoda jasno zagovarja ambiciozne cilje. Obnovljivi viri energije imajo praktično neomejen potencial tako pri proizvodnji električne energije kot tudi v sektorju ogrevanja, s katerim lahko zagotavljamo večjo energetsko samozadostnost in hkrati dosegamo razogljičenje.

Gostje so med drugim spregovorili o cenovno ugodnih dostopih do sončne energije tudi za tiste, ki samooskrbe z energijo ne morejo urediti na lastni strehi, vseeno pa želijo koristiti električno energijo po dolgoročno nespremenljivih in od podražitev neodvisnih cenah in o celovitih storitvah sončnih elektrarn na ključ. S pospešeno digitalizacijo poslovanja ponudniki že danes odgovarjajo na izzive dekarbonizacije, stopajo na pot decentralizacije ter prispevajo k višanju deleža brezogljične energije.

Želimo, da se teme dotaknejo slehernega posameznika in skupnosti v našem lokalnem okolju in širše, zato je bila okrogla miza namenjena tudi nasvetom strokovnjakov na vprašanja občank in občanov, ki jih je zanimalo, kako do ciljev in kakšne so najboljše rešitve individualnih problemov.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo