»Na volitve nismo šli zaradi nas samih. Na volitve smo šli, da naredimo čim več dobrega za naše državljanke in državljane,« je izjava, ki jo je predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob v ...

»Na volitve nismo šli zaradi nas samih. Na volitve smo šli, da naredimo čim več dobrega za naše državljanke in državljane,« je izjava, ki jo je predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob v javnosti izrekel že večkrat. Vključujoče komuniciranje, spoštovanje demokratičnih vrednot in pravne države, obuditev socialnega dialoga, izpolnjevanje zavez in sprejemanje rešitev, ki vsakič znova kažejo, da smo na strani ljudi − zato lahko za izjavo Roberta Goloba trdno stojimo. Ker delamo za boljšo državo in boljše življenje ljudi. 

Rekodna hitrost oblikovanja vlade za učinkovit spopad z draginjo

Ekipa Gibanja Svoboda s predsednikom vlade, ministri in poslansko skupino intenzivno pripravlja učinkovite ukrepe v dobro ljudi že vse od prvega dne svojega mandata. Vlada Roberta Goloba je že 15. dan po nastopu mandata predstavila prve ukrepe za blažitev posledic energetske in prehranske draginje in jih nato še nadgrajevala.

V prvi vrsti so ukrepi zaščitili gospodinjstva, pomoči so bila deležna tudi podjetja in kmetje. Rezultati jasno kažejo, da smo bili z ukrepi in delom uspešni, zaradi učinkovitega soočanja z energetsko krizo je vlada lahko letošnji proračunski primanjkljaj znižala za kar 600 milijonov. 

Naša prioriteta je stabilen javni zdravstveni sistem

Že pred volitvami se nismo branili prevzemanja odgovornosti za stabilizacijo javnega zdravstvenega sistema. Hitro in odločno smo se odzvali na nekatere akutne težave, med drugim smo vzpostavili ambulante za neopredeljene in z njimi povečali dostop do obravnav na primarni ravni za ljudi, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika. Več kot 8000 ljudi je v 22 ambulantah za neopredeljene že poiskalo pomoč. Sprejeli smo interventni zakon za skrajševanje čakalnih vrst. Na nekaterih področjih so se vrste že skrajšale, večji učinek zakona pa pričakujemo v naslednjih mesecih. Prav tako pospešeno uresničujemo našo ključno prioriteto – celovito prenovo javnega zdravstvenega sistema, ki bo dostopen, kakovosten, z zagotovljenim pravičnim in stabilnim financiranjem.

Prvi koraki so narejeni, zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje in zakon o digitalizaciji zdravstva sta v javni razpravi. Zaradi napovedanih dvigov premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo vnovič stopili na stran ljudi. V postopek smo vložili zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim bomo preprečili dvig premij, iz javnega zdravstva pa izločili zasebni interes zavarovalnic. Do sprejema zakona bo vlada ceno premije omejila z uredbo, ki je že v veljavi. 

Da se ne ponovi Kras

Prav ta teden smo – manj kot eno leto po požaru na Krasu – izpolnili obljubo in podpisali pogodbo za nakup štirih letal za gašenje iz zraka. Dve letali bosta operativni že pred poletjem.

Tako se bomo v času požarne sezone z ognjem lahko borili z lastnimi letali in tako gasilcem na tleh nudili podporo, ki jo potrebujejo.

Uresničujemo tudi ostale zaveze, ki so ključne za razvoj Slovenije

Vladna koalicija je trdna, ima znanje, voljo, pogum in politično moč, da poskrbi za boljše življenje državljank in državljanov ter odločno ukrepa tudi na področjih, ki so jim njene predhodnice namenile premalo pozornosti. V teku so pogajanja in priprave na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.

Vladi je na podlagi dialoga in zaupanja uspelo ustaviti že kar štiri različne stavke v javnem sektorju. Sprejet je bil zakon, ki Banki Slovenije omogoča sproščanje omejitev kreditiranja prebivalstva. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izvaja številne ukrepe, s katerimi želi na različnih področjih omiliti vpliv podnebnih sprememb. 

Pri svojem delu se trudimo uvajati spremembe, ki so nujne, da našo državo in družbo naredimo še bolj pravično, zdravo in razvito. Prav vsako spremembo oblikujemo s širokim dialogom in konsenzom. In prav vsaka sprememba gre le v eno smer − v dobro ljudi.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo