Med poslankami in poslanci, ki so na aprilski seji državnega zbora naslovili vprašanja na ministrski zbor, so bili tudi člani naše poslanske skupine Svoboda. Tako je Andrejo Živic zanimalo ...

Med poslankami in poslanci, ki so na aprilski seji državnega zbora naslovili vprašanja na ministrski zbor, so bili tudi člani naše poslanske skupine Svoboda. Tako je Andrejo Živic zanimalo urejanje ustrezne pomoči tretje osebe otroku s posebnimi potrebami do 18. leta starosti. Vprašanje Roberta Janeva se je nanašalo na program športnih oddelkov za dijake, ki so tudi vrhunski športniki. Mag. Nataša Avšič Bogovič se je dotaknila problematike umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor. Vprašanje mag. Urške Klakočar Zupančič, ki je tudi predsednica državnega zbora, pa je bilo povezano z uvedbo dneva znanosti kot državnega praznika.

»Starši in zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč in strokovne usmeritve, saj sicer prej ali slej izgorijo od izčrpanosti, niti se ne morejo vključiti na trg dela,« je opozorila poslanka Živic. Spomnila je, da je predsednica državnega zbora lani organizirala posvet za izboljšanje položaja teh otrok, ki hkrati živijo v revščini in nasilju. Nekaj kasneje je bil v kabinetu predsednice tudi informativni sestanek za starše, ki imajo dva ali več otrok s posebnimi potrebami. Za organizacijo sestanka je poskrbela poslanka. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je v odgovoru poudaril, da je ureditev problematike pomoči tretje osebe otroku s posebnimi potrebami med prednostnimi nalogami ministrstva. Po njegovih besedah bodo rešitev našli v okviru zakonsko že vzpostavljene storitve, ki se imenuje pomoč družini na domu. Opredeljena je v zakonu o socialnem varstvu, podrobneje pa s pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Ostaja torej vprašanje, kako zadevo spraviti v življenje. Minister je napovedal, da bodo predvidoma v maju koalicijskim poslanskim skupinam predstavili izhodiščni predlog rešitev, celotno vsebino pa naj bi dorekli do konca leta.

Poslanec Janev je spomnil na analizo, ki je pokazala, da program športnih oddelkov žal ne poteka tako, kot bi moral: »Dijaki, ki so tudi vrhunski športniki, so dvojno obremenjeni mladostniki. Ob vsakodnevnem treningu, dodatnih športnih pripravah, tekmovanjih in turnirjih morajo opravljati redno šolsko delo. Pomeni, da opravljajo dve službi, v obeh pa od njih pričakujejo, da bodo čim bolj uspešni,« je opozoril. Minister  za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je pritrdil poslancu, da je sedanja oblika športnih oddelkov preživeta in zato potrebuje »prevetritev«. Napovedal je rešitev te problematike, saj se interes za ta program iz leta v leto povečuje.

Poslanka Avšič Bogovič je ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana vprašala, ali bodo pri prenovi krovnih gradbeno-prostorskih zakonskih predpisov upoštevali priporočila Evropske komisije in na ta način pospešili umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. »V mandatnem obdobju 2018-2022 je državni zbor obravnaval prenovljene in novelirane krovne gradbeno-prostorske zakonske predpise, ki so vsebovali ukrepe, s katerimi naj bi postopke umeščanja v prostor ter izdajo dovoljenj in soglasij poenostavili in pospešili, a zaradi nedoslednosti pri sprejemanju izvršilnih predpisov v praksi novi predpisi niso bili izvršljivi,« je spomnila. Minister pa je pojasnil, da je predlog zakona o uvajanju obnovljivih virov energije že v parlamentarni proceduri: »Zakon bo ključen za implementacijo zahtev programa REPowerEU v Sloveniji. To pomeni, da bomo lahko hitreje realizirali fotovoltaične in vetrne proizvodne naprave na območjih, kjer je to seveda prostorsko in okoljsko sprejemljivo.«

Predsednica državnega zbora Klakočar Zupančič pa je ministra za delo Mesca vprašala, ali je ministrstvo že začelo postopek za razglasitev 10. novembra za državni praznik dan znanosti, pri čemer pa ta dan ne bi bil dela prost dan. Po njenih besedah je sicer 10. november tudi dan smrti slovenskega razsvetljenca Žige Zoisa ter Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj: »Zato bi praznik na ta dan še bolj poudaril mednarodno razsežnost raziskav in pomembno vlogo znanosti za razvoj našega planeta.«  Minister je na vprašanje odgovoril pritrdilno: »Na ministrstvu tako pobudo podpiramo, podpira pa jo tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo