Dolgoživost je dosežek naše družbe, kakovostno življenje v starosti pa vrednota. Ukrepi vlade dr. Roberta Goloba so namenjeni prav zagotavljanju dostojnega življenja v starosti.

Dolgoživost je dosežek naše družbe, kakovostno življenje v starosti pa vrednota. Ukrepi vlade dr. Roberta Goloba so namenjeni prav zagotavljanju dostojnega življenja v starosti. Gibanje Svoboda v svojem programu socialnemu varstvu in socialni vključenosti namenja posebno pozornost: “Socialna vključenost krepi medsebojno solidarnost, zato je z namenom krepitve storitev v skupnosti potrebna nadgradnja socialnovarstvenih storitev in programov, ki jih je treba čim bolj približati ljudem. Vključujoča skupnost ima prav tako ničelno toleranco do sovražnega govora, še posebej do ranljivih družbenih skupin.”

Štirje ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev

Vlada dr. Roberta Goloba se je zaradi stisk upokojencev odločila sprejeti dodatne štiri ukrepe, s katerimi bo priskočila na pomoč in izboljšala gmotni položaj upokojenk in upokojencev ter uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Višje pokojnine novembra in decembra

Upokojenke in upokojenci ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja so novembra in decembra letos prejeli za 1,8 odstotka višje pokojnine oziroma nadomestila, z namenom lažje premostitve obdobja do učinka naslednje redne uskladitve. S tem so upravičenci do zagotovljene starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo do konca leta prejeli izplačan znesek v višini 700 evrov.

Zagotovljena vdovska pokojnina

Vpeljuje se institut zagotovljene vdovske pokojnine za vse vdove ali vdovce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ki bo znašala toliko kot zagotovljena starostna pokojnina. S tem ukrepom se želi zmanjšati tveganje socialne izključenosti te skupine prebivalstva, ki spada med ranljivejšo. Sprememba bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2024.

Višja osnova za odmero pokojnine

Z dvigom osnove za odmero pokojnine se izboljšuje položaj delovnih invalidov, ki so delali za krajši delovni čas. Z naslednjim letom se bo pri odmeri pokojnine kot osnova upošteval dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. Ukrep bo veljal za invalide, ki se bodo upokojevali od 1. januarja 2024.

Zimski dodatek

Četrti ukrep prinaša enkratni dodatek v obliki “zimskega regresa”, ki znaša 40 odstotkov letnega dodatka in je bil izplačan v enakih razredih kot letni dodatek. Odmera zimskega dodatka je odvisna samo od višine že izplačanega letnega dodatka za leto 2023. Na odmero zimskega letnega dodatka ne vpliva višina prejemka, ki upravičencu pripada na dan odmere zimskega letnega dodatka.

Uskladitve pokojnin v letu 2024

Januarja bodo upokojenci dobili precej višje pokojnine, in sicer za 8,2 odstotka, kar je rekorden dvig v zgodovini Slovenije.

Zakon do dolgotrajni oskrbi

Državni zbor je v letu 2023 sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, ki izraža skrb vlade dr. Roberta Goloba in koalicije na čelu z Gibanjem Svoboda za socialno državo ter za položaj starejših in tudi tistih, ki jih je v življenju doletela težka bolezen ali invalidnost. Državljanke in državljani so tako po dveh desetletjih neuspešnih politik prejšnjih vlad dobili kakovosten zakon, ki je v praksi izvedljiv, osredotočen je na uporabnika, krepi javno mrežo izvajalcev in – kar je še posebej pomembno – ne krči pravic in zagotavlja finančni vir. V Svobodi s takšnimi zakonskimi rešitvami udejanjamo našo temeljno referendumsko zavezo na način, kot to pritiče odgovorni politiki. Vlada je s tem sistemskim zakonom solidarno uredila pravice in storitve iz naslova dolgotrajne oskrbe ter določila enoodstotno prispevno stopnjo, ki se bo uveljavila s 1. julijem 2025, medtem ko bo zakon začel veljati 1. januarja 2024. »Eden osrednjih ciljev zakona je, da zagotavlja oskrbo po meri človeka, v ospredje pa postavlja uporabnice in uporabnike,« je poudarila poslanka Svobode Sandra Gazinkovski.

Zakon prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek. Osredotoča se na oskrbo na domu z namenom, da bodo lahko starejši čim dlje ostali v domačem okolju.

Zakon o dolgotrajni oskrbi vpeljuje popolnoma nov steber socialne države in predstavlja izjemno pomemben korak na področju socialnega varstva. Ureja pravice in storitve, ki jih za normalno življenje potrebujejo tako uporabniki kot svojci, tega pa se loteva na izvedljiv način. Zakon širok nabor pravic in storitev solidarno ponuja vsem, ne glede na to, od kod prihajajo in koliko si lahko v življenju privoščijo.

Ponoven vstop na trg dela za upokojence

Upokojencem je omogočen ponoven vstop na trg dela. S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka upokojenci ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje.

Upokojena oseba lahko dela tudi po tem, ko je že uveljavila pravico do pokojnine, pri čemer določene vrste dela ne vplivajo na samo uživanje pokojnine, niti se zanje ne zahteva vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Take vrste dela so delo preko avtorske pogodbe, začasno in občasno delo, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, funkcije družbenika, prokurista, poslovodne osebe in delo uživalca invalidske pokojnine.

Energetski dodatek za najbolj ranljive ljudi v družbi

Vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba je upokojencem pomagala tudi z energetskim dodatkom, do katerega so bili v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo