Gibanje Svoboda ob protestih kmetov poziva k pripravljenosti na dialog in nadaljevanje konstruktivnih pogajanj sindikata kmetov s predstavniki vlade. Vlada je predstavnikom sindikatov že poslala ...

Gibanje Svoboda ob protestih kmetov poziva k pripravljenosti na dialog in nadaljevanje konstruktivnih pogajanj sindikata kmetov s predstavniki vlade. Vlada je predstavnikom sindikatov že poslala odgovore na njihove zahteve, tudi ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je poudarila, da je »dogovor s kmeti mogoč.«

Ob tem pa naj vnovič poudarimo, da se Gibanje Svoboda zaveda pomembne vloge, ki jo v naši družbi predstavljajo kmetje. Tudi zato je vlada dr. Roberta Goloba 28. septembra lani za področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane sprejela predlog strateškega načrta za novo programsko obdobje od leta 2023 do leta 2027. Gre za ključni programski dokument izvajanja skupne kmetijske politike, ki upošteva vse ključne cilje: konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja, varstvo okolja in podnebja ter skladni razvoj podeželja. V naboru ciljev je tudi povečanje kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju. Hkrati je bila sprejeta novela zakona o kmetijstvu, ki je omogočila začetek izvajanja strateškega načrta.

Vlada je tudi v času draginje s finančnimi nadomestili izdatno pomagala kmetijskim gospodarstvom zaradi posledic ukrajinske krize ter visokih cen energentov  in reprodukcijskega materiala. Tako so bili uveljavljeni odloki o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka (5,2 milijona evrov), o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov,  ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo (2,16 milijona evrov), o nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno proizvodnjo (15 milijonov evrov) in pa odlok o pomoči čebelarskemu sektorju (1,65 milijona evrov). Prav tako je bil sprejet ukrep podpore za kmetije ter majhna in srednje velika podjetja v višini 12 milijonov evrov.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo