Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je včeraj obiskala Pomurje, kjer se je udeležila dogodka Zdravje v naših rokah ter se srečala z vodstvom Pomurske gospodarske ...

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je včeraj obiskala Pomurje, kjer se je udeležila dogodka Zdravje v naših rokah ter se srečala z vodstvom Pomurske gospodarske zbornice, kasneje pa še s prleškimi vinarji in vinogradniki. 

»Vsem sogovornikom iz vrst vinarjev in vinogradnikov sem hvaležna za intenzivno debato. Seznanjena sem bila z vsemi težavami in izzivi, s katerimi se soočajo. Kot ministrica sem se zavzela za to, da se bomo resneje lotili tudi področja vinogradništva in vinarstva, saj mislim, da gre za zelo pomemben del slovenskega kmetijstva,« je po srečanju s prleškimi vinogradniki in vinarji povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.  

Spoznavno-delovnega sestanka, ki ga je organiziral lokalni odbor Gibanja Svoboda Ljutomer, so se udeležili vinogradniki iz Ljutomersko-Ormoških goric. Potekal je v sklopu ministričinega obiska Pomurja, kjer se je udeležila tudi dogodka Zdravje v naših rokah ter se srečala z vodstvom Pomurske gospodarske zbornice. 

»Sestanek je pokazal predvsem to, da je bilo vinogradništvo znotraj kmetijskega resorja v preteklosti žal spregledano. Si pa upam trditi, da bo odslej drugače in da se bomo vsi skupaj začeli zavedati, da vinogradništvo ni le pridelava, ampak gre predvsem tudi za skrb za krajino in pa spodbujanje turizma v naši regiji,« je po sestanku poudarila poslanka Svobode Sara Žibrat.  

Vinogradniki so sicer na sestanku izpostavili predvsem potrebo po dodatnih ukrepih za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice in ponovno aktivacijo delovne skupine na ravni ministrstva ter izrazili potrebo po celostnem in koordiniranem pristopu  pri obnovi poškodovanih vinogradov, od nadzora nad pripravo sadik do prilagojenih podpor za prestrukturiranje vinogradov. 

Skupna kmetijska politika med podnebnimi spremembami in vedno težjim položajem kmetov

Dogodek Zdravje v naših rokah, ki je potekal v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, je bil organiziran kot del projekta Agri 101 za informiranje o Skupni kmetijski politiki Evropske unije. Udeleženci so na okrogli mizi razpravljali o ključnih izzivih in priložnostih evropskega kmetijstva. Posebno pozornost so namenili konstruktivnemu dialogu z deležniki v kmetijstvu, da bi razumeli njihove skrbi in skupaj iskati poti naprej. 

»Vsi skupaj se moramo potruditi, da bo naša prihodnost svetla, da bo nova SKP obravnavala vse težave in izzive, in sicer tudi tako, da bo kmetijstvo prijazno do okolja. Napake moramo prepoznati in jih nasloviti tako, da bo nova SKP bistveno bolj pisana na kožo našemu kmetu, privlačna in neodbijajoča,« je ob tem dejala ministrica Čalušić in poudarila tudi pomen povezovanja in sodelovanja med vsemi deležniki za dobro in uspešno stanje v kmetijstvu in širše v družbi. 

Temu je pritrdila tudi poslanka Sara Žibrat, ki je dodala, da so izzivi, povezani reševanjem položaja kmetov na eni in zelenim prehodom na drugi strani, »veliki, rešimo pa jih lahko le s sodelovanjem različnih strok in medsebojnim razumevanjem. Razumeti bo treba različne potrebe malih in velikih pridelovalcev, si znova razjasniti osnovne pojme, kaj razumemo kot pojem samooskrba, saj lahko govorimo tako o domači pridelavi zase kot o kratkih, lokalnih oskrbnih verigah. Podobno kot kje drugje se je tudi v kmetijstvu ustvarilo nezadovoljstvo med različnimi panogami in deležniki, zato bi bila prevetritev marsikje dobrodošla«. 

 

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo