Pri umeščanju vetrnic na Pohorje izpostavljamo, da Gibanje Svoboda odločno zagovarja izrabo vetrne energije v Sloveniji, vendar morajo biti projekti pripravljeni in vodeni v skladu z zakonodajo.

Pri umeščanju vetrnic na Pohorje izpostavljamo, da Gibanje Svoboda odločno zagovarja izrabo vetrne energije v Sloveniji, vendar morajo biti projekti pripravljeni in vodeni v skladu z zakonodajo ter ob sodelovanju in soglasju lokalnih skupnosti.

Poleg povečevanja deleža zelene energije, ki prinaša varovanje okolja in nižanje izpustov toplogrednih plinov, je izjemnega pomena tudi varovanje narave.

»Gibanje Svoboda postavlja vizijo zelenega prehoda v ospredje svojih politik, ob tem pa gradi na znanju in izkušnjah ter svoje ukrepe in cilje prilagaja posebnostim našega prostora«, je zapisano v programu stranke Gibanje Svoboda.  Ob tem se zavedamo, da bodo posebno zahtevni napori razogljičenja na področju energetike in prometa. Ena izmed bolj zahtevnih odločitev je tudi uspešno naslavljanje sobivanja narave s pospešenim umeščanjem obnovljivih virov energije v prostor.

Pri umeščanju vetrnic na Pohorje gre za projekte več investitorjev na različnih lokacijah, sporen pa je en sam projekt zasebnega investitorja, ki po našem mnenju želi izigrati zastarele prostorske akte lokalne skupnosti.  Gibanje Svoboda se zaveda, da je vsak poseg v prostor, še posebej, če gre za varovano ali kakorkoli drugače pomembno okolje ali naravo, potrebno izpeljati v skladu z zakonodajo, v skladu tako z državnimi kot tudi lokalnimi predpisi ter sodelovanjem in soglašanjem lokalne skupnosti. Izigravanje zakonodaje na tej točki nikakor ni sprejemljivo, v Gibanju Svoboda mu ostro nasprotujemo in ga ne bomo dovolili.

Tako kot do sedaj se bo Gibanje Svoboda vedno zavzemalo za konstruktiven dialog med vsemi ključnimi deležniki. Odločitve o umeščanju vetrne energije v prostor se bodo sprejele šele takrat, ko bodo usklajena stališča lokalne skupnosti, stroke in civilne družbe.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo