Po zgodovinskih poplavah skoraj pol milijarde pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu - ni zgodovinska samo višina pomoči, zgodovinska je tudi hitrost, s katero je bila pomoč izplačana.

Po zgodovinskih poplavah skoraj pol milijarde pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu – ni zgodovinska samo višina pomoči, zgodovinska je tudi hitrost, s katero je bila pomoč izplačana.

Iz državnega proračuna je bilo do vključno 12. novembra 2023 izplačanih 412,2 milijona evrov pomoči prebivalcem, občinam in gospodarstvu, in sicer za pomoč po avgustovskih poplavah in plazovih: 

 • Predplačilo v višini do 40 odstotkov predhodne ocene škode je prejelo 105 občin v skupni višini več kot 213 milijonov evrov . 
 • Za sanacijo vodotokov je bilo izplačanih več kot 35 milijonov evrov. 
 • Občinam so že bili v celoti povrnjeni intervencijski stroški v višini 66.845.400,64 evra.  
 • Izplačanih je bilo 35.719.780,18 evra izredne socialne pomoči, 10 milijonov evrov je Vlada RS že 5. avgusta nakazala Rdečemu Križu in Karitasu. 
 • Za odpravo posledic škode v gospodarstvu je bilo do sedaj izplačanih 31.780.906,72 evra.  
 • Za intervencije na državnih cestah je bilo do sedaj izplačanih 7.210.086,50 evra.  
 • Za nadomestilo plač prostovoljcem je bilo do sedaj namenjenih 27.960,96 evra. 
 • Po dogovoru z občinami se bo povprečnina v letih 2024 in 2025 zvišala na 725 evrov. 

Občine bodo leta 2024 za financiranje višjih stroškov dela pri posrednih uporabnikih skupaj prejele tudi dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. 

Obnova države je med tem že v polnem teku. Prioriteta pri sanaciji je trenutno urejanje vodotokov. Skupaj je bilo na vodotokih zaključenih 643 delovišč, od tega 26 na Muri, 156 na Dravi, kar vključuje tudi Mežo, ki se steka v Dravo, 150 na Savinji, 159 na zgornji Savi, 32 na srednji Savi, 24 na spodnji Savi in 76 na Soči.  

V tem trenutku je odprtih 230 delovišč, na katerih dela izvajajo 1104 delovni stroji s strojniki in 488 dodatnimi delavci. Skupaj je torej v tem trenutku na deloviščih 1592 oseb. Cilj ministrice Alenke Bratušek, ki je trenutno odgovorna tudi za vodenje ministrstva, pristojnega za urejanje vodotokov, je, da bi se intervencija v vodotokih končala v približno roku dveh mesecev.  

Glede na začetno število popolnih zapor državnih cest, 92, je trenutni delež postavljenih popolnih zapor le še 3 odstotke.  

Državni zbor je že 9. avgusta 2023, torej manj kot teden dni po poplavah, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.  

Zakon je gospodinjstvom, gospodarstvu, kmetom, zaposlenim v kulturi in občinam zagotovil prve in najnujnejše ukrepe po uničujoči ujmi.  

Za gospodinjstva:
 • starši so oproščeni plačila vrtca, če ga otroci niso mogli obiskovati 
 • brezplačna prehrana za šolarje iz družin, ki so utrpele škodo 
 • oprostitev plačila domske oskrbnine za dijake in študente 
 • širitev skupin upravičencev za izredno denarno socialno pomoč (zaprosijo lahko vsi prizadeti v poplavah, ne glede na dohodke) 
 • višanje zneska izredne denarne socialne pomoč na največ sedemkratnik cenzusa 
 • prejeta pomoč izvzeta iz izvršbe, davčne izvršbe ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja 
 • oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina 
 • starejši od 65 let upravičeni do brezplačnih kriznih nastanitev 
 • začasna zagotovitev stanovanj 
 • pomoč pri kritju stroškov, povezanih z najetim stanovanjem s subvencijo tržne cene 
 • ugodnejša davčna obravnava za tiste, ki so morale poiskati novo ali začasno nastanitev 
 • odlog plačila posojil do 12 mesecev (za potrošniški kredit pri nebančnih posojilodajalcih do 24 mesecev) 
 • domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na center za socialno delo do 31. decembra 2023 
 • oprostitve plačila tiskovin pri izdelavi novih listin, dokumentov 

 Gospodarstvo:
 • poenostavljeni postopki za zaposlovanje tujcev 
 • povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu 
 • povračilo plače za čakanje na delo 
 • odlog plačila posojil do 12 mesecev 
 • oprostitev plačila elektrike in zemeljskega plina 
Kmete: 
 • davčna razbremenitev 
 • prilagojene prijave višje sile ali izrednih dogodkov 
 • solidarnostna pomoč samozaposlenim kmetom 
Občine:
 • vzpostavitev tehničnih pisarn 
 • vključitev brezposelnih v sanacijo 
 • dovoljeno večje zadolževanje 
 • omogočena nemotena poraba donacij, ki jih občine prejemajo na račune 
 • poraba občinske proračunske rezerve ne bo omejena 
 • občinam bodo lahko

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo