Vseh pet svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Lendava, Dejan Süč, Lidija Kreft, Sven Sarjaš, Helena Antolin Tibaut in Marko Franko, je danes protestno izstopilo iz vseh odborov in delovnih ...

Vseh pet svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Lendava, Dejan Süč, Lidija Kreft, Sven Sarjaš, Helena Antolin Tibaut in Marko Franko, je danes protestno izstopilo iz vseh odborov in delovnih teles Občinskega sveta Občine Lendava, prav tako pa so odstopili iz vseh svetov javnih zavodov in skladov, v katere so bili imenovani kot svetniki Gibanja Svoboda.

Kot razlog svetniki navajajo nespoštovanje volilnega rezultata lokalnih volitev pri razdelitvi pripadajočih mest v delovnih telesih, zaradi katerega menijo, da so volivci prikrajšani za ustrezno zastopanje v delovnih telesih, obenem pa so očitno glasovi nekaterih volivcev vredni manj kot glasovi drugih.

Obžalujejo tudi, da se večinoma delovnih teles ni sklicevalo pred obravnavami predmetnih tematik na sejah občinskega sveta, s čimer se je dejansko zmanjšalo pomen delovnih teles in hkrati degradiralo mnenje članov delovnih teles. Svetniki Gibanja Svoboda takšnemu načinu dela nasprotujejo, saj menijo, da občani morajo imeti pravico in možnost podajati svoje mnenje k posameznim temam, ki se obravnavajo na sejah občinskega sveta.

Kot drugi razlog za odstop pa navajajo dejstvo, da so že v preteklosti, nekateri že v preteklem mandatu, glasno opozarjali na nejasnosti glede določenih projektov in porabe javnih sredstev. Tedaj niso bili slišani, njihovi argumenti so bili preslišani.  Svetniki Gibanja Svoboda so se namreč neuradno seznanili z odstopom gospoda Franca Laja iz Nadzornega odbora Občine Lendava, gospod je bil v Nadzorni svet imenovan na predlog Gibanja Svoboda, ki naj bi odstopil zaradi težav in nevšečnosti v povezavi s pregledom dokumentacije, vezane na projekt izgradnje večnamenske dvorane v Lendavi.

Občinski svetniki Gibanja Svoboda zagovarjajo stališče, da mora biti Nadzorni odbor neodvisen, nepristranski ter avtonomen organ, ki bdi nad namensko porabo javnih sredstev.

Občinski svetniki Gibanja Svoboda menijo, da pri štirih projektih, v katerih je sodeloval župan Janez Magyar ali pri njih še sodeluje, obstajajo resna tveganja za korupcijo. Dobro ime občine Lendava je ogroženo. Jasno in javno sporočajo, da z očitanimi koruptivnimi ravnanji svetniki Gibanja Svoboda v občinskem svetu Občine Lendava nimajo ničesar.

Občinski svetniki Gibanja Svoboda so se na volitvah zavezali, da bodo delali izključno v dobrobit občank in občanov, z občinskim premoženjem in javnim dobrim pa ravnali zakonito, preudarno in smotrno. Zato še naprej ostajajo člani Občinskega sveta Občine Lendava, kjer bodo naloge in obveznosti, ki so jim bile zaupane na volitvah, opravljali resno, odgovorno in z visoko stopnjo integritete.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo