Županski kandidat Gibanja svoboda dr. Vojko Flis je včeraj obiskal Poslovno proizvodno cono Tezno, kjer se je srečal z direktorjem Gorazdom Bendetom in nekaterimi gospodarstveniki.

Županski kandidat Gibanja svoboda dr. Vojko Flis je včeraj obiskal Poslovno proizvodno cono Tezno, kjer se je srečal z direktorjem Gorazdom Bendetom in nekaterimi gospodarstveniki, ki v tej, praktično edini, mariborski industrijski coni ustvarjajo visoko dodano vrednost. Srečanja so se udeležili mag. Robert Kogler, direktor podjetja RTI, znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve, Darko Delić, direktor MIPS programska oprema, Aleš Potisk, direktor podjetja Orodjarna Imenšek, Ivan Florjanči, direktor Florjančič tisk, in Danijel Muršič, direktor podjetja Menerga.

Gorazd Bende je uvodoma poudaril, da »gospodarstveniki tovrstne prakse obiskov kandidatov za župana doslej nismo poznali, jo pa pozdravljamo, saj se zavedamo, kako pomembno je gospodarstvo za zdrav razvoj mesta.« Sogovorniki so se strinjali, da je v luči pomanjkanja ustrezno kvalificiranega kadra potrebno ojačati vezi med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Ivan Florjančič in Aleš Potisk sta izpostavila, da »gospodarstvo bije bitko za kader. Z več sodelovanja bi lahko podjetja bolje predstavila poklice in zanje zainteresirala šolajočo mladino. Mnoge šole imajo dobro strojno opremo, ki je velikokrat premalo izkoriščena in bi jo veljalo v sodelovanju s podjetji bolje izkoristiti in tudi na ta način predstaviti njihovo delo. Tako bi bili stroji, namenjeni praksam, zasedeni, z veščinami, ki jih podjetja dejansko potrebujejo, pa bi izobrazili kader, ki bi po zaključku izobraževanja dobil ustrezno delovno mesto. Nekatere šolske programe bi bilo nujno ustvarjati v tesnejšem sodelovanju z gospodarstvom.«

Danijel Muršič je izpostavil področje, na katerem lahko občina neposredno podpira gospodarstvo in hkrati poskrbi ne samo za razvoj mesta ampak tudi za višjo kakovost bivanja. »60 % Cone Tezno je zasedene, gre za zasebne površine. Preostala zemljišča, ki sodijo v Cono Tezno, so v javni, torej občinski lasti. Občina bi svoje parcele, za katere niti ne skrbi ustrezno, lahko oddajala v dolgoročni najem podjetjem, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. To je pravi način pridobivanja novih investitorjev, tudi visokotehnoloških podjetij, ki jih nujno potrebujemo, preizkušen je v tujini in če je tam uspešen, bo uspešen tudi v Mariboru.«

Gospodarstveniki so izpostavili še visoke prispevke za nadomestilo za rabo stavbnih zemljišč in visok komunalni prispevek. »V lasti imamo večino internih cest Cone Tezno, ki jih vzdržujemo sami, komunalni prispevek pa je tako visok, kot bi vso komunalno infrastrukturo vzdrževala javna komunalna podjetja,« je pojasnil Bende.

Dr. Vojko Flis je poudaril, da je ključna naloga občine, da gospodarstvu zagotavlja ustrezno podporo. »Socialnih izzivov v mestu ne bomo mogli rešiti brez močnega in stabilnega gospodarstva. Maribor ima bogato industrijsko tradicijo, ki se je marsikje porazgubila, ostalo pa je znanje in izkušnje, ostale so tudi šole, vse do univerzitetne ravni. Maribor je univerzitetno mesto, naša naloga je, da poskrbimo, da znanje ostaja v mestu in to je mogoče samo ob dobro delujočem gospodarstvu. Čeprav občina neposrednega vpliva na gospodarstvo nima, mora biti proaktivna. Prepričan sem, da lahko tudi z majhnimi koraki, kot je urejenost občinskih parcel v Coni Tezno, naredimo veliko.  Predvsem pa Maribor potrebuje dolgoročno vizijo razvoja katere sestavni del je seveda tudi gospodarski razvoj.  Dolgoročna vizija je edina prava osnova za sprejemanje odločitev, ki ne razmišljajo od mandata do mandata ampak ustvarjajo trdne temelje prihodnjim uspešnim poslovnim zgodbam v tej tradicionalni industrijski coni mesta. In s tem ustvarjajo tudi dobre materialne in bivanjske pogoje za življenje Mariborčank in Mariborčanov.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo