Pred nekaj dnevi se je v občini Vojnik iz Lokalnega iniciativnega odbora (LIO), konstituiral Lokalni odbor Gibanje Svoboda Vojnik. Za  predsednika lokalnega odbora je bil izvoljen Dušan Horvat ...

Pred nekaj dnevi se je v občini Vojnik iz Lokalnega iniciativnega odbora (LIO), konstituiral Lokalni odbor Gibanje Svoboda Vojnik.

Za  predsednika lokalnega odbora je bil izvoljen Dušan Horvat. V izvršni odbor sta v skladu s Pravilnikom o ustanavljanju, organiziranosti in delovanju lokalnih in regionalnih odborov stranke Gibanje Svoboda bila izvoljena Boštjan Milčinović in Leontina Vrečko. Članica izvršnega odbora po funkciji je vodja svetniške skupine  Barbara Leder. Podpredsednik je postal Mladen Kovačič.

Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Vojnik Dušan Horvat je v nagovoru člane stranke seznanil z dosedanjim delom in ugotovil, da je stranka na podlagi dobrega dela in požrtvovalnosti vseh sodelujočih v Vojniku, dosegla zelo dober  rezultat na lanskih lokalnih volitvah. V Občinski svet so bili izvoljeni štirje svetniki in svetnice. Prav tako je nekaj kandidatov stranke bilo izvoljenih v svete Krajevnih skupnosti. Člani Gibanje Svoboda so vključeni tudi v delovanje vseh delovnih teles občinskega sveta. Lokalni odbor zato lahko konstruktivno deluje v dobro vseh občanov in občank, kot so obljubili pred lokalnimi volitvami.

Vsi prisotni so poudarili potrebo po enotnem delovanju, saj se stranka na lokalnem in državnem nivoju srečuje s številnimi izzivi, ki jih prednjo postavljata tako opozicija kot koalicijske stranke.

Navzoči člani so se seznanili tudi s programom dela in finančnim načrtom lokalnega odbora za leto 2023. Vsi so se strinjali, da mora velika pozornost biti namenjena pridobivanju novih članov, predvsem mladih. Izvršni odbor stranke mora v kratkem pripraviti nabor potencialnih projektov na lokalni ravni in vodje posameznih delovnih skupin za njihovo izvedbo.

Ob zaključku so prisotni spregovorili o aktualnih dogajanjih v občini in poskusili poiskati še dodatne projekte, ki bi jih lahko izvedli.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo