V četrtek, 30. marca 2023 so se na ustanovnem zboru zbrali člani stranke Gibanja Svoboda Logatec in formalno ustanovili lokalni odbor. Stranka Gibanje Svoboda je na lanskih lokalnih volitvah v ...

V četrtek, 30. marca 2023 so se na ustanovnem zboru zbrali člani stranke Gibanja Svoboda Logatec in formalno ustanovili lokalni odbor. Stranka Gibanje Svoboda je na lanskih lokalnih volitvah v Logatcu dosegla odličen rezultat, saj je s tremi izvoljenimi svetniki in svetnicami med večjimi svetniškimi skupinami v 21-članskem občinskem svetu, prav tako pa je bilo veliko njenih kandidatov izvoljenih na volitvah v svete krajevnih skupnosti. Z oblikovanjem lokalnega odbora je Gibanja Svoboda v Logatcu dobila trajno obliko delovanja članov. Izvršilni odbor stranke je za prvega predsednika lokalnega odbora Gibanja Svoboda Logatec imenoval Primoža Godino.

Predsednik lokalnega odbora je v kratkem nagovoru navzoče seznanil z dosedanjim delom in ugotovil, da je stranka na podlagi dobrega dela in požrtvovalnosti vseh sodelujočih dosegla zavidljive rezultate na lanskih lokalnih volitvah. Člani Gibanja Svoboda so vključeni v delovanje večine komisij, odborov in svetov javnih zavodov Občine Logatec. Lokalni odbor zato lahko konstruktivno deluje v dobro vseh občanov in občank, pri svojem delu pa bodo upoštevali vrednote stranke kot so spoštovanje, svoboda, odgovornost in zaupanje.

Za voljena člana Izvršnega odbora LO Gibanje Svoboda Logatec sta bila izvoljena Barbara Požarnik Vavken in Jaka Jaklič. Člani stranke so se seznanili tudi z imenovanjem Monike Rudolf za sekretarko odbora in predlogom za  imenovanje Vide Ribič za podpredsednico. Poslanka Gibanja Svoboda v državnem zboru Tereza Novak, ki je po funkciji tudi članica Izvršnega odbora LO Gibanje Svoboda. se ustanovnega zbora zaradi upravičenih razlogov ni uspela udeležiti.

Nadaljevanje ustanovnega zbora lokalnega odbora je minilo v znamenju predstavitve programa dela in finančnega načrta stranke. Ob zaključku so prisotni na delavnici viharjenja možganov poskusili poiskati še dodatne projekte, ki bi jih lahko izvedli.

Zadnji mejnik

Klemen Boštjančič postal podpredsednik Gibanja Svoboda

Svet stranke Gibanje Svoboda je 27. marca 2024 mag. Klemna Boštjančiča imenoval za novega podpredsednika Gibanja Svoboda. Mag. Boštjančič se je tako pridružil dvema dosedanjima podpredsednikoma, poslanki Sari Žibrat in ministru Mateju Arčonu.