V soboto, 25. marca 2023 se je na Jesenicah dokončno konstituiral Lokalni odbor Gibanja Svoboda Jesenice. Predsednik je postal Braislav Zajovič, za člana jeseniškega izvršnega zbora pa sta bila ...

V soboto, 25. marca 2023 se je na Jesenicah dokončno konstituiral Lokalni odbor Gibanja Svoboda Jesenice. Predsednik je postal Branislav Zajovič, za člana jeseniškega izvršnega zbora pa sta bila izvoljena Grega Vidmar in Ljubislav Petrovski. Predsednik lokalnega odbora je v skladu s strankinimi akti za sekretarko odbora imenoval Ružico Leskovar.

Predsednik Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Jesenice Branislav Zajovič je v kratkem nagovoru navzoče je seznanil z dosedanjim delom in ugotovil, da je stranka na podlagi dobrega dela in požrtvovalnosti vseh sodelujočih na Jesenicah dosegla zavidljive rezultate na lanskih lokalnih volitvah, saj je bilo v Občinski svet izvoljenih kar osem  svetnic in svetnikov. Člani Gibanja Svoboda so vključeni tudi v delovanje v vseh delovnih teles Občinskega sveta. Lokalni odbor zato lahko konstruktivno deluje v dobro vseh občanov in občank, kot so obljubili pred lokalnimi volitvami.

Poslanec Gibanja Svoboda v Državnem zboru Lenart Žavbi je se je zahvalil, vsem ki so se odločili za sodelovanje v stranki Gibanje Svoboda. Čestital je Lokalnemu Odboru Gibanja Svoboda Jesenice za uspešno kampanjo v času lokalnih volitev, saj je to dobra podlaga za nadaljnje delovanje. Podaril je, da mora biti skupni cilj vseh članov stranke, da našo državo usmerimo v pravo smer. Pri tem bo ključna tudi vloga lokalnih odborov.

Podpredsednik LO Bled Boštjan Ploštajner je prav tako poudaril potrebo po enotnem delovanju, saj se stranka na državnem nivoju srečuje s številnimi izzivi, ki jih prednjo postavljata tako opozicija kot koalicijske stranki.

Navzoči člani so se seznanili tudi s programom dela in finančnim načrtom lokalnega odbora za leto 2023, predsednik Lokalnega odbora pa je predstavil programe, za katere se je stranka zavezala pred lokalnimi volitvami in določili vodje posameznih delovnih skupin za njihovo izvedbo, da jih bo mogoče čim bolj učinkovito tudi uresničiti.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo