Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli družbi Rimska Čarda d. o. o., Moravske Toplice. Gre za ...

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe ogrevanja in kopališča podeli družbi Rimska Čarda d. o. o., Moravske Toplice. Gre za novo koncesijo za rabo termalne vode, objekti za rabo vode še niso zgrajeni.

Ministrstvo za naravne vire in prostor s tem uresničuje zavezo o izrabi zelenih virov energije, hkrati pa odločitev Pomurju prinaša številne možnosti za gospodarski napredek in razvoj, nove zaposlitve in trajnostni razvoj destinacijskega turizma.

Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je pristojno za vode, je izvedlo javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine iz Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališč. Za namen izvedbe javnega razpisa je bila imenovana tri članska strokovna komisija, ki je po končanem javnem razpisu izvedla odpiranje ponudb. Strokovna komisija je ugotovila, da je na javni razpis prispela ena prijava, ki je pravočasna in popolna ter da vsebuje vsa v razpisu zahtevana dokazila. Strokovna komisija je izdala mnenje, v katerem ugotavlja, da družbi Rimska Čarda, družba za upravljanje geotermalnih virov, d. o. o., Moravske Toplice, izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev koncesije.

Koncesijo so podelili za 30 let.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo