»Predstavnik gospodarstva v delovni skupini Mitja Horvat je skupaj s predstavniki Mestne občine Murske Sobota opravil številne sestanke na temo odkupa zemljišč, kar je eden izmed predpogojev za ...

»Predstavnik gospodarstva v delovni skupini Mitja Horvat je skupaj s predstavniki Mestne občine Murske Sobota opravil številne sestanke na temo odkupa zemljišč, kar je eden izmed predpogojev za začetek gradnje. Vsi vpleteni so zelo konstruktivni, in to me navdaja z optimizmom, da bodo odkupi v doglednem času realizirani. Od prvega sestanka opažam iskren dialog s strani države, obeh občin ter ostalih deležnikov,« je poudaril poslanec Tine Novak. 

Danes je v Moravskih Toplicah potekal drugi sestanek delovne skupine za izgradnjo vzhodne soboške obvoznice. Tokrat se je sestanka udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Udeleženci sestanka so pregledali delo, opravljeno v slabih treh mesecih od prvega sestanka, največ pozornosti pa je bilo namenjene gradnji sebeborskega zadrževalnika.

Pomurski poslanec in koordinator delovne skupine Tine Novak je pohvalil napore članov in ostalih deležnikov, ki so v zadnjih tednih vložili veliko naporov v pospešitev postopkov za odkup zemljišč.

Vabilu na sestanek se je odzval minister za naravne vire in prostor Jože Novak. »Danes sem imel priložnost neposredno izmenjati mnenja s ključnimi akterji projekta. Dejstvo je, da regija to cesto potrebuje, pri čemer pa moramo upoštevati vse strokovne standarde. Če kdaj, smo se lahko v zadnjem obdobju prepričali, kako pomembno je, da ob večjih projektih upoštevamo pomen protipoplavnih ukrepov,« je dejal minister Novak in izpostavil, da bo ministrstvo za naravne vire in prostor tvorno sodelovalo pri izvedbi projekta.

Sebeborski zadrževalnik je ključen protipoplavni ukrep oziroma pomemben predpogoj za izgradnjo obvoznice. Člani delovne skupine so si enotni, da se uredi suhi zadrževalnik z elementi mokrega. V tej smeri so v zadnjih letih potekale tudi vse aktivnosti. Da je to najboljša rešitev, se je strinjal član občinskega sveta občine Moravske Toplice in član delovne skupine Tomaž Gregorec. »Suhi zadrževalnik z elementi mokrega ni samo najboljša rešitev za občino Moravske Toplice, ampak za projekt kot celoto. V zadnjih mesecih je projekt vzhodne obvozne ceste Murska Sobota dobil nov zagon, zato ne smemo dovoliti, da bi se postopki zavlekli zaradi izdelave načrtov za morebitne nove oblike zadrževalnika. Strošek vsakega dodatnega meseca in leta, ko smo brez obvoznice, je za regijo bistveno višji kot morebiten prihranek pri izbiri cenejše različice zadrževalnika. Cesto potrebujejo ljudje, gospodarski subjekti in turistični delavci,« je izpostavil Gregorec.

Na pomen sebeborskega zadrževalnika je opozoril tudi podžupan Mestne občine Murska Sobota Jure Lang. »Zadrževalnik pred poplavami ne bo ščitil zgolj območja občine Moravske Toplice, temveč tudi obsežno območje Mestne občine Murska Sobota,« je povedal Lang.

Po besedah Tineta Novaka bo delovna skupina nadaljevala z aktivnostmi, ki bodo zagotavljale ustrezno dinamiko procesa. »Odgovorne pozivam, da čim prej dokončajo recenzijo sebeborskega zadrževalnika. To pričakovanje smo na sestanku jasno izpostavili. Prav tako ne smemo zmanjšati tempa pri prizadevanjih za odkupe zemljišč,« je dejal Novak in dodal, da delovna skupina svoje aktivnosti že usmerja tudi v pridobivanje vseh potrebnih soglasij in ostalih nalog, ki jih bo treba opraviti pred vložitvijo gradbenega dovoljenja.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo