VE

Volilna enota VI

VO

Volilni okraj Zagorje

Poslanska pisarna

Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi

Prepričan sem, da si prebivalci Slovenije zaslužimo živeti v človeku prijaznem in varnem okolju. V okolju, kjer lahko brez strahu in žaljivk izražamo in izmenjujemo svoja mnenja, kjer lahko informacije črpamo iz svobodnih medijev, kjer lahko ponovno zaupamo v ključne državne institucije.

Zavzemam se to, da bosta solidarnost in pravičnost vodili pri urejanju najbolj občutljivih področij življenja, kot sta zdravstvo in skrb za starejše, kot tudi skrb za mlade.

Kot poslanec Gibanja Svoboda se zavzemam, da bosta solidarnost in pravičnost vodili pri urejanju najbolj občutljivih področij življenja, kot sta zdravstvo in skrb za starejše, kot tudi skrb za mlade. Zavedati se moramo pomena samooskrbe Slovenije, tako na energetskem kot na prehranskem področju. Zagotavljanje samooskrbe mora biti sestavni del načrtov gospodarskega razvoja. Vse to znamo, zmoremo in si zaslužimo.

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Član Odbora za obrambo