VE

Volilna enota V

VO

Volilni okraj Žalec 2

Poslanska pisarna

Ulica Savinjske čete 4, Žalec

Rodil sem se v Celju, otroštvo pa preživel v Žalcu, kjer smo kot otroci uživali v naravi, se kopali v Savinji blizu Vrbij, sankali na Škafarjevem hribu, se potepali in skrivali med hmeljevkami okrog Ložnice.

Osebno se vselej zavzemam za socialno državo, ki bo s pomočjo močnega gospodarstva lahko poskrbela za socialno varnost vseh njenih prebivalcev.

Po krajšem bivanju v Celju smo se preselili v Ljubljano, kjer sem maturiral na poljanski gimnaziji in diplomiral na pravni fakulteti. Po duši in dejanjih ostajam še vedno Savinjčan, Savinjska dolina in njena narava pa je zagotovo eden najlepših kotičkov v Sloveniji.

Delovna pot me je vodila skozi nekaj podjetij, kjer sem delal kot pravnik in manager – nekaj časa tudi v tujini. Pozneje sem deset let delal kot devizni inšpektor na ministrstvu za finance, vmes opravil znanstveni magisterij iz mednarodne ekonomije, zadnjih 16 let pred nastopom poslanskega mandata pa sem vodil sektor za izvedenstvo oziroma sistem invalidskih komisij na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dolgotrajna oskrba in pravice iz dela so sistemi, kjer je treba marsikaj urediti. Osebno se vselej zavzemam za socialno državo, ki bo s pomočjo močnega gospodarstva lahko poskrbela za socialno varnost vseh njenih prebivalcev. Dostojne pokojnine, finančno vzdržen pokojninski sistem in sistem invalidskega varstva, ureditev prekarnosti in skrb za mlade so nujni cilji. Zato sem tudi postal član Gibanja Svoboda.

Sem poročen, oče dveh odraslih sinov in dedek. V prostem času se z ženo odpravljava na daljše pohode in potovanja, tako v domovini kot po svetu.

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za zdravstvo Član Odbora za zunanjo politiko Član Ustavne komisije