Vrhnika
Bojan Čebela
BojanCebela
BojanCebela

Po poklicu sem elektrotehnik in živim v Borovnici. Sem oče štirih otrok. Leta 1991 sem ustanovil podjetje, ki danes deluje na področju informatike in ima sedež v Logatcu, vodi pa ga hčerka Ajda.

Od ustanovitve Občine Borovnice leta 1995 do svoje izvolitve za župana v letu 2014 sem bil aktiven kot član Občinskega sveta Občine Borovnica. Po volitvah 2014 sem prevzel funkcijo župana Borovnice, ki jo opravljam še danes. Pod mojim vodstvom je občina uspešno zaključila izgradnjo sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda v okviru projekta Čista Ljubljanica, bila uspešna pri pridobitvi evropskih sredstev za izgradnjo parkirišča in kolesarnice (P+R in B+R) pri železniški postaji Borovnica, ki je bilo zgrajeno konec leta 2019 in se ponaša tudi z 10 polnilnimi mesti za električna vozila. S pomočjo sredstev WiFi4EU je občina vzpostavila brezplačen brezžični dostop do svetovnega spleta na vseh območjih zgoščene poselitve, omogočila vzpostavitev optičnega omrežja za dostop do spleta in aktivno sodelovala pri njegovi vzpostavitvi ter uspešno izvedla vse postopke za črpanje sredstev iz Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske regije za izvedbo operacije »Izgradnja kolesarske povezave Borovnica – Breg z rekonstrukcijo pripadajočega dela državne ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč – Borovnica«, katere izvedba se bo predvidoma začela v letošnjem letu. Občina Borovnica je tudi pobudnik za projekt izgradnje obvoznice mimo Tehniškega muzeja Slovenije na omenjeni cesti, na kateri sedaj promet poteka dobesedno skozi poslopje največjega muzejskega kompleksa v Sloveniji in je z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za kulturo in Občino Vrhnika podpisala sporazum o sodelovanju pri načrtovanju in izvedbi omenjene obvozne ceste. V času mojega prvega mandata je občina dobila tudi svojo prvo razvojno strategijo in celovito prometno strategijo, aktivno pa smo sodelovali tudi pri celoviti prometni strategiji Ljubljanske urbane regije, prav tako tudi pri razvojni strategiji Krajinskega parka Ljubljansko barje in Strategiji razvoja turizma v Osrednjeslovenski regiji.

Sem tudi član in predsednik Humanistično-kulturnega društva Karel Barjanski, ki je leta 2011, ob 22. marcu – Svetovnem dnevu voda, dal pobudo za obeleženje »rojstnega dneva« reke Ljubljanice. Prireditev Moja reka praznuje je do danes postala tradicionalna in vključuje večino občin in večje število kulturnih in umetniških društev v porečju Ljubljanice in poteka v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Tudi sicer sem kot posameznik precej aktiven v okviru Zveze kulturnih organizacij Vrhnika in s svojimi izkušnjami vedno rad pomagam pri organizaciji in financiranju številnih dogodkov.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: