VE

Volilna enota III

VO

Volilni okraj Vrhnika

Poslanska pisarna

Na Grivi 5, Brezovica pri Ljubljani / Loška cesta 12, Log pri Brezovici

Po poklicu sem elektrotehnik in živim v Borovnici. Sem oče štirih otrok. Leta 1991 sem ustanovil podjetje na področju informatike. Od ustanovitve Občine Borovnica leta 1995 do svoje izvolitve za župana v letu 2014 sem bil dejaven kot občinski svetnik. Pod mojim vodstvom je občina med drugim uspešno končala izgradnjo sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda v okviru projekta Čista Ljubljanica, uspešna je bila pri pridobitvi evropskih sredstev za izgradnjo parkirišča in kolesarnice pri železniški postaji. S pomočjo sredstev WiFi4EU je občina tudi vzpostavila brezplačen brezžični dostop do svetovnega spleta na vseh območjih zgoščene poselitve in omogočila vzpostavitev optičnega omrežja.

Medgeneracijsko sodelovanje je neizbežno, skrb drug za drugega mora biti naša prva prioriteta.

V času mojega prvega županskega mandata je občina dobila prvo razvojno strategijo in prometno strategijo, sodelovali pa smo tudi pri prometni strategiji Ljubljanske urbane regije, pri razvojni strategiji Krajinskega parka Ljubljansko barje in pri strategiji razvoja turizma v Osrednjeslovenski regiji.

Sem član Humanistično-kulturnega društva Karel Barjanski, ki je leta 2011, ob 22. marcu – svetovnem dnevu voda, dalo pobudo za zaznamovanje ‘rojstnega dneva’ reke Ljubljanice. Prireditev Moja reka praznuje je postala tradicionalna in vključuje večino občin ter večje število kulturnih in umetniških društev v porečju Ljubljanice, ter poteka v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Dejaven sem tudi v Zvezi kulturnih organizacij Vrhnika in s svojimi izkušnjami vedno rad pomagam pri organizaciji številnih dogodkov.

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Član Odbora za finance Član Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Član Ustavne komisija