Na terenski seji poslanske skupine tudi vodstva vseh štirih kraško-brkinskih občin

Poslanke in poslanci Svobode so se znova odpravili na terensko sejo, tokrat na Kras. Najprej so se ustavili v Sežani, kjer so se srečali s predstavniki vseh štirih kraško-brkinskih občin na čelu s sežanskim županom Andrejem Silo, z županjo Divače Alenko Štrucl Dovgan, županom Komna mag. Erikom Modicem in z županjo občine Hrpelje-Kozina Sašo Likavec Svetelšek. Pot so nadaljevali v Kobilarno Lipica, ki sodi med najpomembnejše kulturne bisere Slovenije, sklepni del obiska pa je vključeval ogleda najstarejše turistične jame Vilenica in vojaškega muzeja Tabor Lokev.

Občine Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina povezujejo skupni problemi in medsebojna pomoč pri njihovem reševanju

Županji in župana so poslanski skupini predstavili ključne probleme, s katerimi se soočajo in jih tudi skupaj rešujejo: slaba prometna povezava z Ljubljano in Koprom, vse gostejši tranzitni tovorni promet, neustrezna komunalna infrastruktura, težave z umeščanje industrijskih con v prostor itd. Občino Komen, ki je med temi štirimi občinami najmanj razvita, pesti tudi demografska ogroženost. Občini Divača in Hrpelje-Kozina pa se po drugi strani zaradi svoje dobre geostrateške lege soočata s povečanim priseljevanjem iz drugih delov države, kar povzroča pomanjkanje mest v vrtcih in osnovnih šolah. Pogovor se je dotaknil tudi problema ilegalnih migracij. Ta je po pojasnilih vodstev občin v primerjavi s preteklimi obdobji bistveno manjši, tudi zaradi učinkovitih varnostnih ukrepov policije.

Sanacija po katastrofalnem požaru na Krasu poteka v skladu s sanacijskim načrtom

Občinski predstavniki so enotno izrazili zadovoljstvo z obiskom poslanske ekipe Svobode, ki bo po njihovih besedah zaradi neposredne izmenjave stališč zagotovo prispeval k učinkovitejšemu iskanju rešitev na državni ravni v dobro lokalnih skupnosti. Vodja naših poslank in poslancev mag. Borut Sajovic pa je pohvalil razvojne uspehe občin Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina, kot tudi njihovo zgledno sodelovanje in medsebojno pomoč pri iskanju rešitev. Poudaril je tudi našo skrb za sanacijo po obsežnem požaru na Krasu in za prihodnji razvoj Kobilarne Lipica. Katastrofalen požar, ki je besnel v drugi polovici julija 2022, je namreč zajel več kot 2000 hektarjev italijanskega in slovenskega dela kraške planote. To je bil doslej največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Obnova poškodovanih gozdov se je začela že konec leta 2022 in poteka v skladu s sanacijskim načrtom.

Kobilarna Lipica z novim zakonom do učinkovitejšega upravljanja

Sicer so se pogovora med občinsko in poslansko stranjo udeležili tudi tamkajšnji občinski svetnice in svetniki Gibanja Svoboda. Obisk Kobilarne Lipica pa je po pričakovanju potekal pod vtisom nedavno sprejetega zakona, ki je uvedel enovito upravljanje območja kobilarne, po katerem ena družba skrbi za kulturne in naravne vrednote ter jih turistično trži. Po besedah naše kraške poslanke Andreje Živic novi zakon ureja ključne elemente za učinkovitejše upravljanje kobilarne: »Zakon omogoča, da se neobrušen diamant, ki ga predstavlja Kobilarna Lipica, spremeni v kronski dragulj slovenske turistične ponudbe. Prav tako zakon postavlja jasna merila za razvoj in dobrobit lipicancev, ki so eden izmed naših najpomembnejših simbolov.«

Prav tako zakon postavlja jasna merila za razvoj in dobrobit lipicancev, ki so eden izmed naših najpomembnejših simbolov.

Poslanka Andreja Živic: Slaba oskrba lipicancev se ne sme več zgoditi

Poslanka Živic, ki je bila še posebej dejavna pri pripravi zakona, je zato izrazila pričakovanje, da bo novo vodstvo Kobilarne Lopica boljše pogoje v čim večji meri tudi izkoristilo: »Nikoli več se ne sme zgoditi, da bi bili lipicanci deležni slabe oskrbe ali zanemarjanja, kot smo bili temu priča v preteklosti. Vesela sem, da smo z novim zakonom ustvarili podlago za nadaljnji razvoj kobilarne, si pa želim, da bi v  prihodnosti zakonodajno uredili še evtanazijo lipicanca, ki je bil lani uvrščen na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine.«

Poslanke in poslanci Svobode sprejemajo zakone za ljudi

»Poslanke in poslanci sprejemamo zakone za ljudi, zato smo med župane in med Kraševce prišli s ponižno, iskreno željo, da vidimo, kako delujejo, kje so izzivi, kje so težave in kje naše delo lahko še nadgradimo. Dotaknili smo se regionalnega razvoja, črpanja državnih in evropskih sredstev, nepotrebnih birokratskih ovir, kot tudi umeščanja energetskih objektov v prostor, seveda v skrbi za prelepo slovensko krajino,« je še vtise s terenske seje povzel prvi med poslankami in poslanci Svobode Sajovic.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo