Poslanska skupina Svoboda je skupaj s kolegi iz SD in Levice vložila v parlamentarno proceduro predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim so se koalicijske partnerice enotno odzvale na številne pobude, da se v Sloveniji zakonsko prepove nošenje ali drugo uporabo nacističnih, fašističnih, domobranskih in ustaških simbolov.

Po besedah prvopodpisanega pod predlog, poslanca Svobode dr. Martina Premka Slovenija za razliko od večine demokratičnih evropskih držav še vedno nima zakonodaje, ki bi opredelila odnos do zločinskih ideologij in okupatorskih organizacij iz druge svetovne vojne. Zato je temeljni cilj poslanskega zakonskega predloga zapolnitev te pravne vrzeli. »In to na način, da se  zakonsko prepove nošenje ali druga uporaba nacističnih, fašističnih, domobranskih oziroma okupatorskih simbolov, pesmi in gesel, ter da se določi prekrškovna obravnava in sankcioniranje kršitev te prepovedi,« pojasnjuje Premk,ki je tudi predsednik parlamentarnega odbora za obrambo.

Uporaba nacističnih, fašističnih, domobranskih, ustaških in drugih simbolov okupatorjev iz druge svetovne vojne nesprejemljiva

Zdajšnji zakon o varstvu javnega reda in miru kot prekrške opredeljuje nasilno in drzno vedenje, ki povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, nedostojno vedenje na javnem kraju in pisanje po objektih. Vendar pa posebej kot prekršek nista predvidena izraza sovraštvo in nestrpnost, ki sta posredovana prek spleta, prav tako pa ne predvideva posebne kategorije prekrškov spodbujanja idej nacizma, fašizma in okupatorskih gibanj.

V zadnjih letih je tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah opaziti zaskrbljujoč trend oblikovanja družbenega stanja, kjer se pod pretvezo svobode izražanja in pluralnosti mnenj dopušča poleg izvajanja sovražnega govora tudi širjenja idej nacizma, fašizma in drugih okupatorskih gibanj, ki so odgovorna za najhujše kršitve človekovih pravic v sodobnejši zgodovini.

Sicer je svoboda govora eden od konstitutivnih gradnikov pravne države, ki zagotavlja pluralno, odprto in solidarno družbo. Ni pa mogoče spregledati, da tako Evropska konvencija o človekovih pravicah kot slovenska ustava pravice do svobode izražanja ne pojmujeta kot absolutne pravice in da je ta omejena s pravicami drugih. Tudi svoboda izražanja je namreč varovana le do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin ter pravic drugih oseb.

Pod pretvezo svobode izražanja nedopustno širjenje idej nacizma in fašizma

»V zadnjih letih je tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah opaziti zaskrbljujoč trend oblikovanja družbenega stanja, kjer se pod pretvezo svobode izražanja in pluralnosti mnenj dopušča poleg izvajanja sovražnega govora tudi širjenja idej nacizma, fašizma in drugih okupatorskih gibanj, ki so odgovorna za najhujše kršitve človekovih pravic v sodobnejši zgodovini,« je poudaril Premk in se zavzel »za uvrstitev Slovenije med države, ki so se odločile, da bodo v spomin zmage nad nacizmom in fašizmom oziroma v opomin na trpljenje, ki sta ga povzročili obe zločinski ideologiji, prepovedale poveličevanje in odobravanje nacizma in fašizma z manifestacijo oziroma uporabo simbolov teh ideologij«.

Koalicijski predlog prinaša novi 20.a člen zakona

Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru tako prinaša novi 20.a člen. Njegov prvi odstavek se glasi: »Kdor na javnem kraju poveličuje, zagovarja ali spodbuja nacistično ali fašistično ideologijo, nosi, obeša, razkazuje, vzklika, izvaja, distribuira, objavlja ali kako drugače uporablja pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ali simbole (ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva) ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije   iz časa druge svetovne vojne in s tem povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali občutek ogroženosti se kaznuje z globo od 1000 do 2500 evrov.«

Z našim zakonskim predlogom želimo zgolj zagotoviti varnejšo in bolj strpno družbo ter ohraniti demokratične vrednote.

Drugi odstavek novega 20.a člena pa določa: »Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno, da se pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake (ter z njimi povezana slikovna in avdiovizualna gradiva) ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne  uporabljajo za namene izobraževanja v skladu z javno veljavnimi izobraževalnimi programi, razširjanje programskih vsebin v medijih, opravljanje znanstvenoraziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih znanstvenih ved, javne muzejske zbirke, zbirke javnega arhiva ali javnih knjižnic, zasebne zbirke, kot rekviziti za film, televizijo, gledališke predstave in druge kulturne prireditve kot jih določa zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, če se ne uporabljajo za protipravne namene po tem zakonu.«

Zločinske ideologije je treba v kali zatreti

»Kot je dejal filozof Bertrand Russell, se fašizem in nacizem začneta tako, da najprej navdušita butaste, potem pa odstranita pametne. Vsak poskus poveličevanja zločinskih ideologij je treba v kali zatreti. Z našim zakonskim predlogom želimo zgolj zagotoviti varnejšo in bolj strpno družbo ter ohraniti demokratične vrednote,« poudarja poslanec Premk. Po njegovih besedah poveličevanje nacističnih, fašističnih in okupatorskih gibanj ne predstavlja zgolj potencialnega posega v dostojanstvo nekaterih posameznikov, temveč pomeni napad na same temelje ustavne demokracije, na katerih temelji sodobna Evropa in tudi Slovenija.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo