Predstavnik in kontakt

Anamaira Turnšek
[email protected]

Lokalni odbor

Slovenske Konjice

Svoboda za Občino Slovenske Konjice

Občini Slovenske Konjice želimo vdihniti nov zagon in najti novo smer. Naš razvoj vidimo v pametni uporabi znanja in tehnologije in urejenem okolju.

... to, da bodo Slovenske Konjice spet med gospodarsko najmočnejšimi občinami!

... ohranjanje bogate naravne in kulturne dediščine, za njen razvoj in promocijo!

... razvoj znanja in tehnologije, za samooskrbno in napredno občino!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Krepitev skupnosti in kakovostni programi za vse generacije

Gasilska, športna, kulturna, turistična in humanitarna in ostala društva si zaslužijo našo podporo. Zavzemali se bomo za kakovostne programe za aktivno preživljanje prostega časa. Poskrbeli bomo za dobro medgeneracijsko sodelovanje na vseh področjih.

Prenova Konusove stavbe v center regijskega podjetništva

Slabo izkoriščeno stavbo bomo razvili v sodoben center regijskega podjetništva, kjer bodo poslovni prostori za start-up in ostala podjetja, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo in zagotavljajo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Vsem dostopna neprofitna stanovanja in bivalne enote

Spodbujali bomo gradnjo sodobnih javnih neprofitnih stanovanj, tudi v obliki javno - zasebnih partnerstev ter stanovanjske zadruge. Zagotovili bomo neprofitne bivalne enote za starejše občane in občanke z možnostjo oskrbe iz Lambrechtovega doma.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Mateja Artič Slemenšek (VE1)
Zlatko Ratej (VE1)
Barbara Ajdnik (VE1)
Vasja Ivančič (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva