Predstavnik in kontakt

Dr. Vito Martinčič
[email protected]

Lokalni odbor

Slovenska Bistrica

Svoboda za Občino Slovenska Bistrica

Vizijo občine Slovenska Bistrica bomo oblikovali skupaj z občani in občankami, občina naj deluje povezovalno in transparentno, vsak glas naj šteje.

... skupno vizijo razvoja, povezovanje na različnih področjih in transparentnost!

... ureditev mestnega središča in dvig kakovosti bivanja v vseh predelih občine!

... športno, aktivno in kulturno občino, kjer bo življenje varno, zdravo in lepo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Skupno odločanje in udejanjanje vizije razvoja občine

Vizijo razvoja občine bomo oblikovali skupaj v sodelovanju z občankami in občani ter interesnimi skupinami s področja podjetništva, gospodarstva, kulture, športa, urbanizma ter predstavniki mladih, starejših ter invalidov. Vsak glas naj šteje.

Transparentnost delovanja na vseh področjih, brez nepotizma

Naredili bomo konec netransparentnemu delovanju. Prav transparentnost bo glavno vodilo pri zaposlovanju vodstvenega in strokovnega kadra, pri dodeljevanju sredstev, pri izbiri in izvajanju projektov, investicijah in investicijskem vzdrževanju.

Ureditev mestnega središča, ki naj pripada pešcem

Mestno središče bomo namenili pešcem. Primerno ga bomo uredili in oživili z različnimi dejavnostmi in kulturnimi dogodki, tako da bodo otroci in odrasli v njem uživali. Parkirišča v okolici bomo prekrili s fotovoltaiko in zmanjšali energetsko odvisnost.

Občina z višjo kakovostjo življenja in bivanja vseh generacij

Z novim prostorskim aktom bomo zagotovili organsko širjenje mesta, razširili industrijsko cono in omogočili gradnjo novih stavb. Skrbeli bomo za uravnoteženo pozidavo in ohranjanje zelenih površin. Gradili bomo neprofitna stanovanja za mlade.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vito Martinčič (VE2)
Sara Goričan (VE1)
Domen Korošec (VE1)
Marjana Brezovšek (VE2)
Stanislav Zajšek (VE2)
Iztok Daniel Utenkar (VE3)
Luka Zorko (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva