Predstavnik in kontakt

Bojana Škabar
[email protected]

Lokalni odbor

Kras Brkini

Svoboda za Občino Sežana

Sežana potrebuje urejeno infrastrukturo, s katero bomo kljubovali suši. Skladen razvoj občine z obnovo kraških domačij za življenje mladih družin.

... občanom odprto in prijazno občino, za enakomerno razvitost vseh njenih delov!

... priložnosti za ustvarjalnost mladih in podjetnih ljudi, za prostorsko strategijo!

... občino s socialno, kulturno in športno zavidljivim položajem, za trajnostni razvoj!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Naj društva dobijo svoje prostore na primero urejenih lokacijah

Dokončali bomo glasbeno šolo z večnamensko dvorano za mlade, gasilski dom za prostovoljne gasilce, rdeči križ in radioamaterje ter gasilski poligon. Zaradi prostorske stiske sežanske osnovne šole bo naša prioriteta na primerni lokaciji zgraditi še eno.

Razvojni in trajnostni projekti, ki so občanom prijazni

Občinski prostorski načrt naj postane razvojno naravnan in občanom prijazen. Spodbujali bomo obnove kraških hiš in zagotovili prostor novim soseskam. Za uspešno kljubovanje suši bomo povezali in nadgradili še nedokončane vodovodne sisteme v občini.

Pogoji za boljše življenje in komunalno opremljena zemljišča

Priprava dolgoročne strategije za umeščanje individualne, blokovske in poslovne gradnje. Pospešili bomo komunalno opremljanje zazidljivih območij. Ustanovili bom skupno projektno pisarno za črpanje evropskih sredstev za razvoj turizma in kmetijstva.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vanja Jelen (VE1)
Milan Škapin (VE1)
Tadej Marušič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva