Predstavnik in kontakt

Petra Logar
[email protected]

Lokalni odbor

Radovljica

Svoboda za Občino Radovljica

Občina Radovljica potrebuje enakomeren razvoj turizma v vseh krajih, ne le v mestnem jedru. Občina leži na stičišču zgodovine in v središču komunikacije. Tovrstna infrastruktura je ključnega pomena.

... varnejše poti v šolo v vseh krajih občine in sodoben javni potniški promet!

... razpršeno turistično promocijo mesta in radovljiških vasi ter kulturno ponudbo!

... neprofitna stanovanja, novo avtobusno postajo in energetsko samozadostnost!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Prometna dostopnost, pretočnost in trajnostna mobilnost

Varna pot v šolo vodi po pločnikih. Rekreativci in ostali, ki si želijo biti del trajnostne mobilnosti, potrebujejo kolesarske poti. Turisti potrebujejo parkirišča, javna stranišča in sodobno centralno avtobusno postajo, ki bo služila tudi domačinom.

Turizem in kultura sta povsod, a povsod malo drugače

Radovljica združuje naravne in kulturne znamenitosti na obeh bregovih Save, oba bregova je treba predstaviti svetu, hkrati pa je treba ljudem omogočiti kulturno delovanje v domačih krajih z novimi dogodki, recimo z Linhartovim festivalom satire.

Ne samo komunalna infrastruktura, tudi energetska samooskrba

Občino bomo pomladili z zagotavljanjem pogojev za nova delovna mesta in gradnjo neprofitnih stanovanj. Hkrati moramo urediti komunalno infrastrukturo in to v skladu z novimi trendi v EU za energetsko samooskrbo. Pri tem bosta pomagali država in EU.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Gregor Remec (VE1)
Petra Logar (VE1)
Domen Torkar (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva