Predstavnik in kontakt

Ivan Backovič
[email protected]

Lokalni odbor

Prevalje

Svoboda za Občino Prevalje

Potrebno je okrepiti razvoj in poskrbeti za še boljše in učinkovitejše delo občine. Dostop do pitne vode za vse, za najnižjo ceno komunalnih storitev.

... ustanovitev medgeneracijskega centra ter za kulturni razvoj celotne občine!

... razvoj trajnostnega turizma, čistejše okolje, lokalno samooskrbo in zeleni preboj!

... več stanovanj za mlade družine in za več priložnosti za zaposlovanje mladih!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Soodločanje občanov in občank o porabi občinskih sredstev

Prisluhnili bomo težavam občank in občanov, upoštevali njihove pobude ter jim prek participativnega proračuna omogočili soodločanje o porabi javnih občinskih sredstev. V projekte bomo vključevali civilno družbo in spoštovali vsak glas.

Spodbujanje dokončanja hitre ceste oz. obvoznice do Holmeca

Zavzemali se bomo za čim hitrejšo nadaljevanje in dokončanje izgradnje hitre ceste, ki bo povezala in razbremenila mestno jedro z obstoječim prometom ter omogočila boljšo povezavo s centralnim delom Slovenije in posledično boljši razvoj v občini.

Zeleni razvoj in energetska samooskrba ter neodvisnost

Sanirali bomo salonitni vodovod in s svincem onesnažene javne površine. Na javne objekte bomo namestili sončne elektrarne, sofinancirali domače sončne elektrarne in zamenjavo starih kurilnih naprav za nove ter uredili električne polnilnice.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Ivan Backović (VE1)
Zdravko Fajmut (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva