Predstavnik in kontakt

Mitja Horvat
[email protected]

Lokalni odbor

Moravske Toplice

Svoboda za Občino Moravske Toplice

Moravske Toplice naj postanejo turistično razvita občine, turizem naj se razvija trajnostno in naj odgovarja tudi potrebam in pričakovanjem občanov.

... urejeno in živahno središče Moravskih Toplic s trgom in dostopno upravo! 

... poslovno cono v Bogojini s priložnostmi za mlade ter urejeno infrastrukturo!

... več zelenih površin in priložnosti za razvoj zelenega in trajnostnega turizma!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Urejena središča naj bodo družabna stičišča domačinov

Center Moravskih Toplic bo s privlačnim trgom postal družabno stičišče domačinov in obiskovalcev s ključnimi storitvami na enem mestu. Z ureditvijo vaških jeder, drevoredov in tematskih poti bomo poskrbeli za kakovostno okolje za domačine in turiste.

Izboljšave v občinski cestni infrastrukturi

V sodelovanju z državo bomo obnovili odseke državne ceste Moravske Toplice-Dobrovnik in Berkovci-Kobilje. Preplastili bomo kritične občinske cestne odseke. Uredili bomo signalizacijo za bolj varne poti. Vodovodni zadrževalnik Sebeborci bomo nadgradili.

Medgeneracijsko sodelovanje za vse generacije

Obnovili bomo osnovne šole in vrtce. Starejši potrebujejo namestitve v domovih za upokojence. Mladi potrebujejo stanovanja, tako za odkup kot tudi za najem. Naj mladi in starejši kakovostno in v sožitju bivajo v domačem kraju.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Tomaž Gregorec (VE1)
Martina Bauman (VE1)
Sebastjan Gornjec (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva